settings icon
share icon
Otázka

Môžu ženy slúžiť ako staršie zboru?

Odpoveď


Na otázku či môžu ženy slúžiť ako staršie zboru, existujú dva základné pohľady. Rovnostársky pohľad zastáva myšlienku, že ženy môžu slúžiť ako staršie zboru, pokiaľ dodržia požiadavky zvýraznené v 1. Timoteovi 3:1-7 a v Títovi 1:5-9. Pohľad komplementarity tvrdí opačné a uvádza, že ženám nie je dovolené aby slúžili vo funkcii starších zboru.

Pozrime sa na 1. Timoteovi 3:1-7: „Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Nesmie byť novopokrstený, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi. Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby neupadol do rečí a do osídel diabla.“ (Ekumenický preklad)

Ako prvé poznamenáme, že táto časť je písaná v mužskom rode. Zbežné prečítanie tejto časti môže viesť k záveru, že úloha staršieho/ dozorcu má byť plnená mužom. Fráza „muž jednej ženy“ tiež indikuje, že úrad staršieho je predpokladaný/ zamýšľaný pre muža. Rovnaké body platia pre podobnú pasáž v Títovi 1:5-9.

Časti, ktoré opisujú predpoklady povinnosti staršieho/dozorcu, neotvárajú možnosť pre ženy slúžiť ako staršie. V skutočnosti jednotné používanie mužského rodu namieta, aby bol úrad starších/ dozorcov zboru výhradne pre mužov. Podobne ako v ďalších podobných debatách, zákaz pre ženy slúžiť ako staršie zboru, nie je otázka šovinizmu. V žiadnom prípade to neznamená, že by muži boli nadradení ženám. Boh vyhradil funkciu starších zboru pre mužov, pretože takto rozdelil funkcie zboru, aby fungoval. Zbožní muži majú slúžiť ako vodcovia spolu so ženami v dôležitých úlohách, ktoré ich podporujú.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môžu ženy slúžiť ako staršie zboru?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries