settings icon
share icon
Otázka

Máme v cirkvi používať hudobné nástroje?

Odpoveď


Hudobné nástroje sa používali pri oslavovaní Boha v Starom zákone (1. Paralipomenon 15:16; 16:42; 23:5; 2. Paralipomenon 7:6; 23:13; 29:26-27; 30:21; 34:12; Nehemiáš 12:36; Žalm 4:1; 6:1; 54:1; 55:1; 61:1; 67:1; 76:1; Izaiáš 38:20; Ámos 6:5; Habakuk 3:19). Skutočnosť, že Nový zákon nikde neodsudzuje hudobné nástroje, naznačuje, že starozákonná prax pokračovala aj v novozákonnej cirkvi. Raná cirkev pozostávala takmer výlučne zo Židov. Je vysoko pravdepodobné, že v cirkvi pokračovali v používaní hudobných nástrojov rovnako, ako pri ich predchádzajúcom uctievaní.

Takže aj bez výslovného odkazu na Nový zákon je jasné, že cirkev môže pri uctievaní používať hudobné nástroje. Existuje však aj novozákonný odkaz na hudobné nástroje. Efezanom 5:19 hovorí: „Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána“. Používa sa tam grécke slovo psallontes, ktorého koreň znamenal „trieť sa, alebo dotýkať sa“ alebo „šklbať“. V gréčtine sa to bežne používalo na označenie hry na strunový hudobný nástroj. Nech je to akokoľvek, Biblia nezakazuje ani neprikazuje používanie hudobných nástrojov v cirkvi. Preto má cirkev voľnosť, či ich použije alebo nie, podľa toho, ako ich Boh vedie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Máme v cirkvi používať hudobné nástroje?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries