settings icon
share icon
Otázka

Máme poslúchať pastorov?

Odpoveď


Verš, ktorý hovorí priamo k tejto otázke nájdeme v Hebrejom 13:17 - „Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie so vzdychaním, lebo to by vám neprospelo“ (Ekumenická preklad).

Pastori sú sklamaní, keď vidia ako ľudia ignorujú rady od Boha, ktoré im odovzdávajú. Keď ľudia ignorujú Božie Slovo, neškodia tým len sami sebe ale aj ostatným okolo nich. Mladí ľudia mávajú tendenciu neposlúchať rady starších, príliš veria svojej vlastnej múdrosti a počúvajú rady svojho srdca. Zbožný pastor zdieľa nariadenia z Božieho Slova, pretože túži slúžiť Bohu a kŕmiť stádo duchovnou stravou, ktorej výsledok je zažitie hojného života, ktorý Ježiš zasľúbil (Ján 10:10b).

Protikladom zbožného pastora je „falošný pastier“, ktorý nemá na srdci blaho svojho stáda, ale viac ho zaujíma ovládanie alebo panovanie nad ostatnými, alebo ktorý zlyháva v štúdiu Božieho Slova a namiesto toho učí ľudským prikázaniam namiesto Božích. Farizeji v Ježišových časoch boli obvinení z toho, že sú „slepí vodcovia“ (Matúš 15:14). Varovania o falošných učiteľoch sú zopakované v Skutkoch, epištolách aj v Zjavení. Kvôli existencii týchto vodcov, ktorí hľadajú svoj vlastný úspech, môže sa stať, že príde čas, kedy neposlúchneme človeka kvôli poslúchnutiu Boha (Skutky 4:18-20). Avšak obvinenia proti vedúcemu zboru sa nerobia len tak a je potrebné aby boli podložené viac ako jedným svedkom (1. Timoteovi 5:19).

Zbožný pastor má cenu zlata. Zvyčajne sú prepracovaní a málo platení. Nesú obrovskú zodpovednosť, ako píše list Hebrejom 13:17 - jedného dňa sa budú zodpovedať pred Bohom za svoju službu. Prvý list Petra 5:1-4 ukazuje na to, že nemajú byť ako diktátor, ale mali by viesť vlastným príkladom a užitočným učením v pokore srdca (1. Timoteovi 4:16). Rovnako ako Pavol, pastori sú ako dojčiace matky, ktoré milujú svoje deti. Zbožní pastori dávajú seba za stádo a vládnu krotko (1. Tesaloničanom 2:7-12, Ján 10:11). Charakterizuje ich úprimná oddanosť Slovu a modlitbe (Skutky 6:4), len tak môžu spravovať v Božej moci a múdrosti a dávať duchovnú stravu a produkovať zdravých a životaschopných kresťanov. Ak je toto opis tvojho pastora, alebo je aspoň tomu blízky (žiadny človek na zemi nie je dokonalý), je hodný „dvojitej cti“ a poslušnosti, pretože hlása jasné Božie učenie (1. Timoteovi 5:17).

Takže odpoveď na otázku je áno, mali by sme poslúchať pastorov. Tiež by sme sa ale mali za nich stále modliť a prosiť Boha, aby im udelil múdrosť, pokoru, lásku k zhromaždeniu a ochranu, keď chránia tých, ktorí sú im zverení.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Máme poslúchať pastorov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries