settings icon
share icon
Otázka

Mala by byť používaná hroznová šťava alebo víno pri prijímaní večere Pánovej?

Odpoveď


Medzi kresťanmi je opodstatnená debata o tom, či je prijateľné podávať (alebo prijímať) víno počas prijímania. Pri skúmaní tejto témy však nezabúdajme na to čo je dôležitejšie a to je, že tekutina v pohári reprezentuje preliatu krv nášho Pána a Spasiteľa pri ustanovení Novej zmluvy.

Najprv sa pozrieme na predmet vína v Písme. To, že víno sa konzumovalo v starozmluvnej dobe je jasné. Prvé použitie (alebo zneužitie) vidíme, keď sa Noach opil a ľahol si vo svojom stane nahý (Genesis 9:21). Neskôr vidíme kráľa Melchisedeka podávať víno Abrahámovi (Genesis 14:17-18). V Exodus 29:40, Boh prikazuje používať víno ako súčasť obetného systému. Keď sa Dávid stal kráľom, jeho muži hodovali tri dni pri jedle a víne (1. Kronická 38-40). Žalm 104:15 hovorí o tom, že „víno rozveselí srdce človeku“. Tiež máme zasľúbenie, že raz Pán pripraví svojim ľuďom „hostinu s vyberanými jedlami a vínami, s výdatnými jedlami a najlepšími vínami“ (Izaiáš 25:6, Ekumenický preklad).

Ježišov prvý zázrak v Novej zmluve, bolo premenenie vody na víno na svadbe v Káne (Ján 2:1-11). A nielen že náš Pán sám pil víno (Lukáš 7:34), ale povedal tiež, že ho bude piť s nami v nebi (Matúš 26:29). Navyše, apoštol Pavol radil Timoteovi používať víno na pitie, aby nepil len vodu, že mu to pomôže na žalúdok (1. Timoteovi 5:23).

Hoci sa Biblia často zmieňuje o víne, je jasné, že opitosť nie je akceptovaná. Efezanom 5:18 je stručný: „A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ (Ekumenický preklad)

Zástancovia pitia vína pri prijímaní majú teda dostupné písma na potvrdenie svojho stanoviska a spomenuté príklady (okrem Noacha) odrážajú skutočnosť, ako môže byť víno prospešné, keď je používané s miernosťou.

Tí, ktorí majú pocit, že víno by sa nemalo používať, majú tiež pádne argumenty a tiež majú odkazy z Písma, ktoré môžu citovať. Napríklad varovanie pred vínom v Prísloviach 4:17, 20:1 a 23:29-32. V knihe Levitukus 10:9, Pán hovorí Áronovi, že on a jeho synovia nesmú piť víno, keď budú vchádzať do stanu stretávania, aby nezomreli.

Víno alebo hroznová šťava pri večeri Pánovej? Nie je žiadne prísne a rýchle biblické pravidlo, ktoré by stanovovalo, ktoré z nich je preferované alebo viac akceptovateľné. Časť, ktoré sa zaoberá večerou Pánovou v skutočnosti nezmieňuje „víno“ alebo „hroznovú šťavu“, hovorí o „kalichu“. Sú však praktické dôvody, ktoré treba zvážiť. Ak by mala byť prítomnosť alkoholu nejakým spôsobom rušivá, potom sú obavy oprávnené. Určite žiadny zbor nechce, aby niekto neprijal večeru Pánovu len kvôli tomu, že je proti konzumácii alkoholu. Kristove inštrukcie k prijímaniu sú „Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku!“ (1. Korinťanom 11:25, Ekumenický preklad). Bola by to škoda keby prítomnosť alkoholu spôsobila, že by niekto sústredil na niečo iné a neuctil si tak Kristov príkaz.

Nikde v Božom Slove nevidíme požiadavky na stupeň vykvasenia obsahu kalicha. Ale ak je niekto presvedčený o tom, že jedno alebo druhé je najlepší spôsob ako si uctiť Spasiteľa, je v poriadku, ak sa drží svojho presvedčenia. Mal by však byť opatrný, aby nezabúdal na to, čo ten kalich reprezentuje a nesúdiť brata alebo sestru v Kristovi vo veciach osobného názoru.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Mala by byť používaná hroznová šťava alebo víno pri prijímaní večere Pánovej?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries