settings icon
share icon
Otázka

Prečo máme veriť v organizované náboženstvo?

Odpoveď


Slovník ponúka definíciu za slovo „náboženstvo“ – viera, že sa Boh alebo bohovia majú oslavovať, zvyčajne prejavovaná cez správanie alebo rituál; akýkoľvek špecifický systém viery, oslavovania, atď., často zapája nejaký etický kód.“ Vo svetle tejto definície, Biblia hovorí o organizovanom náboženstve, a v mnohých prípadoch cieľ a vplyv, ktorý „organizované náboženstvo“ má, je niečo s čím je Boh spokojný. Dole uvedené sú niektoré príklady, kde je organizované náboženstvo opísané.

1 Mojžišova 11:1-9: Možno v prvom prípade organizovaného náboženstva, Nóachovi dediči sa organizovali pri výstavbe veže, čím verili, že ak ju vystavajú dostatočne vysokú, budú spasení. Verili, že je ich jednota dôležitejšia od ich vzťahu s Bohom. Boh sa zastaral, zmietol im jazyky a tým zničil ich náboženstvo.

2 Mojžišova 6 a naďalej: Boh dá Abramovi (Abrahámovi) zasľúbenie o zvláštnom vzťahu medzi jeho potomstvom a Ním. Avšak, pozrite sa na túto „organizáciu“ národa, ktorá začína východom a pokračuje cez celé dejiny Izraela. Desať Prikázaní, svätostánok, obetný systém, atď., to všetko Boh zorganizoval s cieľom, aby to Izraelský národ nasledoval. Ďalej, vyučovanie Novej zmluvy objasňuje, že konečným cieľom tohto náboženstva je, aby doviedlo nasledovníkov ku Kristovi (Galanťanom 3; Rimanom 7). Avšak, mnohí toto všetko chybne pochopili, a namiesto Pravdivého Boha oslavovali nejaké živly.

Kniha Sudcov a nasledovné: Väčšina konfliktov, ktoré mal Izrael boli na základe organizovaného náboženstva. Napríklad: Bál (Sudcov 6; 1 Kráľov 18); Dágón (1 Samuelova 5); Moloch (2 Kráľov 23:10). Boh si použil tieto náboženstvá, aby ukázal svoju moc tým, že ich porazil.

Evanjeliá: Farizeji a Sadukaji predstavovali organizované náboženstvo v Kristovom čase. Ježiš s nimi neustále konfrontoval pre ich falošné učenie a pokrytecký spôsob života. Mnohí z nich zmenili náboženstvo – napríklad Pavel.

Epištoly (listy): existovali organizované skupiny, ktoré miešali evanjelium s určeným zoznamom vecí, ktoré sa mali dodržiavať. Tiež hľadali spôsob, na ktorý by prinútili veriacich, aby prijali toto nové náboženstvo. Epištoly Galanťanom a Kolosenským na to upozorňujú.

Zjavenie: Aj v posledných časoch, organizované náboženstvo bude mať vplyv na svet, keď Antikrist postaví celosvetové náboženstvo.

Vo väčšine prípadov, konečný zámer „organizovaného náboženstva“ je, aby zmenilo Božie zámery. Avšak, Biblia hovorí aj o organizovaných kresťanoch (veriacich), ktorí sú súčasťou Jeho plánu. On ich nazýva cirkvou. Opis, ktorý sa nachádza zapísaný v Skutkoch apoštolských a v Epištolách dáva návod, ako má byť cirkev zorganizovaná a vzájomne závislá. Organizácia vedie k ochrane, produktivite a získavaniu iných pre Krista (Skutky 2:41-47).

V tomto prípade by bolo lepšie, keby sa to volal „organizovaný vzťah“. Neexistuje plán, ktorým sa môže dôjsť k Bohu (On siahol k nim). Niet pýchy (všetci sú milosťou prijatí). Nemalo by sa hádať okolo vodcovstva (Kristus je Hlava – Kolosenským 1:18). Nemali by byť predsudky (Všetci sme jedno v Kristovi – Galanťanom 3:28). Organizácia nie je problém. Nasledovanie náboženstva je problém.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo máme veriť v organizované náboženstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries