settings icon
share icon
Otázka

Čo je to cirkev?

Odpoveď


Dnes mnohí ľudia vnímajú cirkev ako budovu. Toto nie je biblické ponímanie cirkvi. Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova „Ecclesia“, ktoré sa definuje ako „spoločenstvo“ alebo „tí, ktorí sú pozvaní“. Koreň slova „cirkev“ neoznačuje budovu, ale ľudí. Irónia je v tom, že ľudia, ak sa ich dnes pýtaš, do ktorej cirkvi idú, odpovedajú, že do Baptistickej, Metodistickej alebo nejakej inej denominácie. V mnohých prípadoch ľudia pod tým chápu budovu alebo denomináciu. Prečítajte si Rimanom 16:5: „...Pozdravte aj cirkev v ich dome.“ Pavel myslí na cirkev, ktorá je v ich dome, nie na cirkev ako budovu, ale na telo veriacich.

Cirkev je telo Kristovo. Efezským 1:22-23 hovorí: „Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ Telo Kristovo sa skladá zo všetkých veriacich od Letníc po deň vytrženia. Telo Kristovo zahrňuje dva aspekty:

(1) univerzálna cirkev je cirkev, ktorú činia všetci, ktorí majú osobný vzťah s Ježišom Kristom. 1 Korinťanom 12:13-14 hovorí: „Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.“ Vidíme, že všetci tí, čo veria, sú časťou tela Kristovho. Opravdivá Božia cirkev nie je nejaká zvláštna budova, alebo denominácia. Univerzálna cirkev Božia sú všetci, ktorí prijali spasenie skrze vieru v Ježiša Krista.

(2) lokálna cirkev je opísaná v Galanťanom 1:1-2: „Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, čo sú so mnou, galantským cirkvám“. Tu vidíme, že v Galantskej provincii bolo mnoho cirkví – to, čo my nazývame lokálne cirkvi. Baptistická cirkev, Luteránska cirkev, Katolícka cirkev, atď. nie je cirkev ako univerzálna – ale lokálna cirkev. Univerzálna cirkev pozostáva z tých, ktorí uverili v Krista na spasenie. Členovia univerzálnej cirkvi by mali hľadať spoločenstvo v lokálnej cirkvi.

Súhrn všetkého je, že cirkev nie je budova alebo denominácia. Podľa Biblie, cirkev je telo Kristovo – všetci, ktorí uverili v Ježiša Krista na spasenie (Ján 3:16; 1 Korinťanom 12:13). Existujú členovia univerzálnej cirkvi (tela Kristovho) v lokálnych cirkvách.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to cirkev?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries