settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o kresťanskom birmovaní/ konfirmácii?

Odpoveď


Birmovanie je sviatosť, alebo obrad vykonávaný v niektorých denomináciách ako prostriedok, ktorým sa vyjadruje duchovná zrelosť človeka. V niektorých tradíciách, najmä v katolíckej a anglikánskej, je sviatosť birmovania rituálom, ktorým sa mladý človek stáva oficiálnym členom cirkvi. To niekedy zahŕňa udelenie „birmovného mena“, zvyčajne mena svätca, ktoré sa často používa ako druhé stredné meno. Tí, ktorí praktizujú birmovanie, veria, že to signalizuje zasvätenie pokrstených do plného členstva v cirkvi a osobné, zrelé prijatie viery. Katolíci a anglikáni uznávajú birmovanie ako jednu zo siedmich sviatostí.

Biblia však v otázke takéhoto rituálu mlčí. V skutočnosti je v Písme popieraná myšlienka, že človek môže druhému „potvrdiť“, že je vo viere. Každý jednotlivec musí určiť stav svojej duše na základe niekoľkých kritérií. Po prvé, naše spasenie je potvrdené Duchom Svätým, ktorý žije v našich srdciach. „Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti.“ (Rímskym 8:16). Keď prijmeme Krista ako Pána a Spasiteľa, Duch Svätý sa usídli v našich srdciach a dáva nám istotu, že je v nás prítomný a že Mu patríme. Tiež nás učí a vysvetľuje nám duchovné veci (1. Kor 2:12-13) a tým nám potvrdzuje, že sme nové stvorenia v Kristovi (2. Korinťanom 5:17).

Vo viere nás utvrdzujú aj dôkazy o našej spáse. Prvý list Jána 1:5-10 nám hovorí, že dôkazy našej spásy sa prejavujú v našich životoch: chodíme vo Svetle, neklameme, vyznávame svoj hriech. Jakub 2 objasňuje, že dôkazom viery sú skutky, ktoré konáme. Nie sme spasení našimi skutkami, ale naše skutky sú dôkazom spasiteľnej viery v nás. Ježiš povedal: „Po ovocí ich poznáte“ (Matúš 7:20). Duchovné ovocie, ktoré v nás vytvára Duch Svätý (Galaťanom 5:22), je potvrdením, že On žije v nás.

Je nám povedané: „Samých seba sa pýtajte, či žijete naozaj vo viere; sami sa skúmajte! Vari nechápete, že Ježiš Kristus je medzi vami? Ibaže ste neobstáli“ (2. Korinťanom 13:5). Okrem toho nám Peter hovorí, aby sme sa usilovali „upevniť svoje povolanie a vyvolenie“, aby sme dostali „prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“ (2. Petra 1:10-11).

Konečné „potvrdenie“ našej spásy samozrejme bude v budúcnosti. Tí, ktorí sú pravými kresťanmi, vytrvajú až do konca, „očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista“, ktorý nás bude upevňovať až do konca, „aby sme boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista“ (1. Kor 1:7-8). Sme zapečatení Duchom Svätým zasľúbenia: „V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy“ (Efezanom 1:13-14). Toto je teda pravý význam konfirmácie – spasenie bolo kúpené krvou Krista, v ktorého veríme; svedčí o tom to, že kráčame s Ním a potvrdzuje nám to Duch Svätý v našom vnútri.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o kresťanskom birmovaní/ konfirmácii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries