settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Ježiš je naším sobotným odpočinkom?

Odpoveď


Kľúčom k pochopeniu toho, že Ježiš je naším sobotným odpočinkom, je hebrejské slovo sabat, ktoré znamená „odpočívať, alebo prestať pracovať, či prerušiť prácu“. Pôvod sabatu siaha až do stvorenia. Po stvorení neba a zeme za šesť dní „siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril“ (Genesis 2:2). To neznamená, že Boh bol unavený a potreboval si oddýchnuť. Vieme, že Boh je všemohúci, doslova „všemocný“. Nikdy sa neunaví a Jeho najnamáhavejšie vynakladanie energie ani v najmenšom neoslabuje Jeho silu. Čo to teda znamená, že Boh na siedmy deň odpočíval? Jednoducho, že prestal s tým, čo robil. Prestal so svojimi prácami. Je to dôležité pre pochopenie ustanovenia soboty a úlohy Krista ako nášho sobotného odpočinku.

Boh použil príklad svojho odpočinku v siedmy deň stvorenia, aby pre svoj ľud stanovil zásadu sobotného odpočinku. V 2. Mojžišovej 20:8-11 a 5. Mojžišovej 5:12-15 Boh dal Izraelitom štvrté zo svojich desiatich prikázaní. Bolo to „pamätať“ na sobotný deň a „zachovávať ho svätý“. Jeden deň z každých siedmich dní si Izraeliti mali oddýchnuť od práce a v ten istý deň dopriať svojim služobníkom a zvieratám odpočinok. Šlo o úplné zastavenie práce. Bez ohľadu na to, o akú prácu šlo, zastavili ju na jeden deň každý týždeň. (Prosím, prečítajte si naše ďalšie články o dni sabatu, sobota vs. nedeľa a dodržiavanie sabatu, aby ste túto otázku podrobnejšie preskúmali.) Deň soboty bol ustanovený, aby si ľudia mohli oddýchnuť od práce a začať odznova po jednodňovom odpočinku.

Rôzne prvky sabatu symbolizovali príchod Mesiáša, ktorý svojmu ľudu poskytne trvalý odpočinok. Podľa starého zákona Židia neustále „pracovali“, aby sa stali prijateľnými pre Boha. Snažili sa poslúchať nespočetné množstvo toho, čo mali robiť a čo nerobiť v obradovom zákone, chrámovom zákone, občianskom zákone atď. Samozrejme, nemohli dodržať všetky tieto zákony, takže Boh poskytol možnosť prinášania obetí za hriech, aby k Nemu mohli prísť po odpustenie a obnoviť s Ním spoločenstvo, ale len dočasne. Tak ako po jednodňovom oddychu obnovili svoju fyzickú námahu, museli aj naďalej prinášať obete. Hebrejom 10:1 nám hovorí, že Zákon „je len tieňom budúcich darov, a nie vlastným obrazom vecí, preto nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú.“. Tieto obete však poukazovali na budúcnosť. Boli obetované v očakávaní poslednej obete Krista na kríži, ktorý „priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha.“ (Hebr 10:12). Po vykonaní poslednej obete sa Ježiš posadil a „odpočinul si“ – to znamená, že prestal pracovať na zmierení, pretože už nebolo čo urobiť. Dielo vykúpenia bolo dokončené (Ján 19:30). Kvôli tomu, čo urobil Ježiš, už nemusíme „pracovať“ na dodržiavaní zákona, aby sme boli ospravedlnení v očiach Boha. Ježiš prišiel, aby sme mohli odpočívať v Bohu a v spasení, ktoré nám dal.

Ďalším dôležitým prvkom sobotného odpočinku je, že Boh ho požehnal, posvätil a urobil svätým. Opäť tu vidíme symbol Krista, ako nášho sobotného odpočinku – svätého, dokonalého Božieho Syna, ktorý posväcuje všetkých, ktorí v Neho veria. Tak ako Boh posvätil sobotu, posvätil Krista a poslal Ho do sveta (Ján 10:36). V Ňom nachádzame úplné odpočinutie od námahy nášho vlastného úsilia, pretože On jediný je svätý a spravodlivý. „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Kor 5:21). Teraz máme v Ňom duchovný odpočinok, nielen jeden deň v týždni, ale vždy.

Ježiš je aj naším sobotným odpočinkom, pretože je „Pánom soboty“ (Matúš 12:8). Ako vtelený Boh rozhoduje o skutočnom význame soboty, pretože ju stvoril, a je naším sobotným odpočinkom v tele. Keď farizeji kritizovali Ježiša za uzdravenie v sobotu, pripomenul im, že v sobotu neváhajú vytiahnuť ovcu z jamy. Pretože prišiel hľadať a zachrániť svoje „ovečky“, mohol porušiť pravidlá sabatu. Ľudia sú dôležitejší ako ovce a spása, ktorú Ježiš poskytuje, je dôležitejšia ako pravidlá. Keď Ježiš povedal: „Sobota bola ustanovená pre človeka, nie človek pre sobotu“ (Marek 2:27), zopakoval tak zásadu, že sobotný odpočinok bol ustanovený, aby oslobodil človeka od jeho námahy. Farizeji premenili sobotu na deň s ťažkými nariadeniami. Ježiš prišiel, aby nás svojou milosťou oslobodil od Zákona (Ján 1:17; Rimanom 6:14). Je Pánom soboty, ktorý nás zbavuje snahy dosiahnuť vlastnú spásu. V Ňom odpočívame od našich skutkov a dôverujeme Jeho dielu v náš prospech.

Hebrejom 4 je definitívna pasáž o Ježišovi, ako o našom sobotnom odpočinku. Je nám povedané, aby sme „vstúpili“ do sobotného odpočinku, ktorý nám poskytol Kristus. Alternatívou je zatvrdiť svoje srdcia proti Nemu, ako to robili Izraeliti na púšti. Pre ich neveru Boh odoprel tejto generácii Izraelitov prístup do zasľúbenej zeme a povedal: „Nevojdú do môjho odpočinku“ (Hebr 3:11). Pisateľ Listu Hebrejom nás prosí, aby sme neurobili rovnakú chybu a neodmietli Boží sobotný odpočinok v Ježišovi Kristovi. „A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud; lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti.“ (Hebr 4, 9-11).

Neexistuje žiadny iný sobotný odpočinok okrem Ježiša. On jediný spĺňa požiadavky Zákona a On jediný poskytuje obetu, ktorá odčiní hriech. Je Božím zaopatrením pre nás a umožňuje nám prestať pracovať na našich vlastných dielach. Neodvažujeme sa odmietnuť túto jedinú cestu spásy (Ján 14:6). Božiu reakciu voči tým, ktorí sa rozhodnú odmietnuť Jeho plán, vidíme v Numeri 15. Bol tam nájdený muž, ktorý v sobotu zbieral drevo, napriek Božiemu jasnému príkazu prestať pracovať. Tento priestupok bol úmyselným hriechom vykonaným s trúfalosťou za bieleho dňa, v otvorenom vzdore voči Božej autorite. „Hospodin povedal Mojžišovi: Ten muž musí zomrieť.“ (v. 35). Tak to bude so všetkými, ktorí odmietajú Božie ustanovenie o sobotnom odpočinku v Kristovi. „ ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu,“ (Hebrejom 2:3).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Ježiš je naším sobotným odpočinkom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries