settings icon
share icon
Otázka

Obnovuje Boh úrad apoštolov a prorokov v cirkvi dnes?

Odpoveď


Hnutie obnovy úradu apoštolov a prorokov sa zakladá na tvrdení, že apoštoli a proroci sú súčasťou cirkvi podľa Efezanom 4:11-12: „A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,“ (Ekumenický preklad).

Počas prvého storočia cirkvi bol v cirkvi úrad apoštolov a duchovný dar apoštolstva. Úrad alebo pozícia apoštola bola zastávaná 12 Ježišovými učeníkmi s Matejom, ktorý bol zvolený namiesto Judáša, a Pavlom. Apoštoli boli vybraní Kristom (Marek 3:16-19). Nahradenie Judáša je opísané v Skutkoch 1:20-26. Všimnime si, že Judášova pozícia je nazvaná „úradom“. Tiež by sme mali poznamenať, že Pavol bol vybraný Kristom (1. Korinťanom 15:8-9, Galaťanom 1:1 a 2:6-9). Títo muži dostali za úlohu položiť základy všeobecnej cirkvi (Efezanom 2:20). Základy všeobecnej cirkvi boli položené počas prvého storočia cirkvi. Kvôli tomuto už apoštoli dnes nepôsobia. Keď už boli základy položené, nebolo už viac treba zakladateľov.

Existoval tiež duchovný dar apoštolstva (nie je to to isté ako úrad). Duchovný dar apoštolstva mali napríklad Jakub (1. Korinťanom 15:7, Galaťanom 1:19), Barnabáš (Skutky 14_4, 1. Korinťanom 9:6), Andronikus a Június (Rimanom 16:7), pravdepodobne Sílas a Timoteus (1. Tesaloničanom 1:1 a 2:7) a Apollo (1. Korinťanom 4:6,9). Táto novšia skupina mala dar apoštolstva ale nie „úrad“ , ktorý bol udelený dvanástim a Pavlovi. Tí, ktorí mali dar apoštolstva, niesli správu evanjelia pod Božou autoritou. Slovo apoštol (apostle) znamená „ten , ktorý je poslaný ako oprávnený vyslanec“. Toto platilo pre tých, ktorí zastávali úrad apoštola (ako Pavol) a pre tých, ktorí mali duchovný dar (ako Apollo). Aj keď sú takýto muži aj dnes, ktorí sú Bohom poslaní šíriť evanjelium, lepšie je neoznačovať ich za apoštolov, pretože to spôsobuje zmätok. Veľa ľudí si totiž neuvedomuje, že sú dve možnosti použitia slova apoštol.

Dar proroctva patrí tiež k dočasným darom, ktoré dal Kristus pre položenie základov všeobecnej cirkvi (Efezanom 2:20). Prorok ohlasoval správu od Pána veriacim v prvom storočí. Títo veriaci nemali výhodu ako my dnes, keď máme kompletnú Bibliu. Posledná kniha Novej zmluvy (Zjavenia) bola dokončená koncom prvého storočia. Takže Pán posielal obdarovaných mužov zvaných proroci, ktorí ohlasovali správu od Boha, kým nebolo kompletné Písmo.

Mali by sme tiež poznamenať, že súčasné učenie o obnove prorokov a apoštolov je ďaleko od popisu ako Písmo opisuje mužov, ktorí mali dar proroctva a úrad apoštolstva. Tí, ktorí učia túto obnovu učia, že apoštolom a prorokom by sa nikdy nemalo protirečiť ani ich spochybňovať, pretože by to bolo ako hovoriť proti Bohu. Avšak apoštol Pavol chválil ľudí v Berei, že skúmali Písma, aby si overili, či hovorí pravdu (Skutky 17:10-11). Apoštol Pavol tiež napísal Galaťanom, že ak by niekto, hoci aj on sám, učil iné evanjelium, nech je „prekliaty“ (Galaťanom 1:8-9). Pavol sa vo všetkom odkazoval na Bibliu ako na konečnú autoritu. Ľudia, ktorí sa dnes považujú za apoštolov alebo prorokov, sa stavajú do pozície konečnej autority, niečo čo Pavol ani dvanásti nikdy nerobili.

Treba si tiež všimnúť, že Písmo sa zmieňuje o apoštoloch a prorokoch v minulom čase. Druhý list Petra 3:2 a Júdov list 3-4 píšu, aby ľudia nezablúdil od správy, ktorú dostali od apoštolov (použitý je minulý čas). Hebrejom 2:3-4 tiež hovorí v minulom čase o tých, ktorí robili znamenia a zázraky skrze dary Ducha Svätého.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Obnovuje Boh úrad apoštolov a prorokov v cirkvi dnes?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries