settings icon
share icon
Otázka

Aké sú povinnosti diakonov v cirkvi?

Odpoveď


V Novom zákone slovo zvyčajne prekladané ako „slúžiť“ je grécke slovo diakoneo, čo doslovne znamená „cez prach“. Vzťahuje sa na obsluhujúceho, alebo toho, kto slúži inému. Z tohto slova pochádza slovo diakon. Prvýkrát vidíme slovo diakon použité v súvislosti s pomocníkmi v cirkvi v knihe Skutkov. „Dvanásti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.“ (Skutky 6:2). Muži, ktorí sa starali o stádo kázaním a vyučovaním, si uvedomili, že nie je správne, aby túto službu opustili a venovali sa obsluhe pri stoloch, a tak našli iných mužov, ktorí boli ochotní slúžiť a nechali ich slúžiť v oblasti fyzických potrieb cirkvi, zatiaľ čo oni slúžili v duchovnej službe. Bolo to lepšie využitie zdrojov a lepšie využitie všetkých darov v cirkvi. Vďaka tomu sa viac ľudí zapojilo do služby a vzájomnej pomoci.

Dnes sú v biblickej cirkvi tieto úlohy v podstate rovnaké. Starší a pastori majú „kázať slovo... presviedčať, karhať a povzbudzovať s úplnou trpezlivosťou a ponaučením“ (2. Timoteovi 4:2) a diakoni sa majú postarať o všetko ostatné. Medzi povinnosti diakona môže patriť prevzatie administratívnych alebo organizačných úloh, uvádzanie, údržba budovy alebo dobrovoľná služba ako cirkevný pokladník. Závisí to od potrieb cirkvi a obdarovaní aké sú v danom spoločenstve.

Povinnosti diakona nie sú v Písme jasne uvedené; predpokladá sa, že ide o všetko, čo nezahŕňa povinnosti staršieho alebo pastora. Ale kvalifikácia diakona je v Písme jasne načrtnutá. Majú byť bezúhonní, muži jednej ženy, dobrí hospodári, slušní, čestní, nie závislí od alkoholu a nie lakomí

(1. Timoteovi 3:8-12). Podľa Slova je služba diakona cťou a požehnaním: „Tí totiž, čo dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša.“ (1. Timoteovi 3:13).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú povinnosti diakonov v cirkvi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries