settings icon
share icon
Otázka

Aký je rozdiel medzi obradmi a sviatosťami?

Odpoveď


Rímsky katolicizmus, východné pravoslávie a niekoľko protestantských denominácií používa výraz „sviatosť“ na označenie „znamenia/obradu, ktorého výsledkom je odovzdanie Božej milosti jednotlivcovi“. Typicky je v týchto denomináciách sedem sviatostí. Sú to krst, birmovanie, sväté prijímanie, spoveď, manželstvo, posvätné stavy a pomazanie chorých. Podľa katolíckej cirkvi „Sviatostí je sedem. Boli ustanovené Kristom a dané Cirkvi, aby ich spravovala. Sú potrebné pre spásu. Sviatosti sú nástrojmi milosti, ktorú sprostredkúvajú.“ Biblia nám naproti tomu hovorí, že milosť sa neudeľuje prostredníctvom vonkajších symbolov a žiadny rituál nie je „nevyhnutný na spasenie“. Milosť je zadarmo. „Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života.“ (Títovi 3:4-7).

Obrad je jednoducho „predpísaná prax, alebo ceremónia“. Protestanti a evanjelici vnímajú obrady ako symbolické stvárnenie posolstva evanjelia, že Kristus žil, zomrel, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba a jedného dňa sa vráti. Obrady nie sú požiadavkami na spasenie, ale sú názornými pomôckami, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť a oceniť, čo pre nás Ježiš Kristus vykonal vo svojom vykupiteľskom diele. Obrady sú určené tromi faktormi: boli ustanovené Kristom, učili ich apoštoli a praktizovala ich raná cirkev. Keďže krst a prijímanie sú jediné obrady, ktoré spĺňajú tieto kritériá, môžu existovať len dva obrady. Ani jeden z obradov nie je potrebný na spasenie.

Obrady sa vo všeobecnosti chápu ako veci, ktoré nám Ježiš povedal, aby sme ich dodržiavali s ostatnými kresťanmi. O krste Matúš 28:18-20 hovorí: „Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“

Lukáš 22:19 hovorí: „Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ Väčšina cirkví dodržiava tieto dva zvyky, ale nemusia sa nevyhnutne označovať ako obrady.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je rozdiel medzi obradmi a sviatosťami?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries