settings icon
share icon
Otázka

Akú prioritu by malo mať uctievanie v cirkvi?

Odpoveď


Ak by nám niekto zachránil život, našou odpoveďou by bola vďačnosť. Keď dostaneme dar, ktorý by sme si nikdy nemohli dovoliť, dávame najavo, že si to vážime. Uctievanie je vyjadrením našej vďačnosti a uznania Bohu. Ježiš nás zachránil. Božia láska je bez podmienok. Uctievaním vyznávame Jeho autoritu ako tvorcu nášho vesmíru, ako aj záchrancu našich duší. Uctievanie je preto jednou z najvyšších priorít pre veriaceho, ako aj pre cirkevný zbor.

Kresťanstvo je popri iných náboženstvách jedinečné v tom, že je založené na osobnom vzťahu s Bohom. Exodus 34:14 hovorí: „lebo sa nesmieš klaňať cudzím bohom. Veď Pánovo meno je Žiarlivý, on je žiarlivý Boh.“ Jadrom našej viery je náš osobný vzťah s naším stvoriteľom.

Uctievaním oslavujeme tento osobný vzťah. Prostredníctvom uctievania komunikujeme s naším Bohom. Uctievaním uznávame Jeho panstvo a božstvo. Či už je uctievanie vyjadrené hudbou, modlitbou alebo iným spôsobom, vo svojej podstate je vyjadrením dôvernosti s Bohom. Máme žiť v poslušnosti Božím príkazom, ale On netúži po chladnej, bezduchej poslušnosti. Deuteronómium 6:5 hovorí: „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.“

Cirkev je zhromaždením všetkých, ktorí vzývajú Božie meno, prijímajúc milosť, ktorú nám ponúka Ježišova smrť na kríži. Je nám povedané, aby sme robili učeníkov a žili v poslušnosti Božím príkazom. Prvý list Jána 3:24 hovorí: „Ten kto zachováva jeho prikázania, zostáva v ňom a on tiež v ňom.“ Každý člen cirkvi je povolaný uctievať Boha. Každý z nás má tráviť čas v modlitbe a prihovárať sa Bohu zo srdca. Máme čítať Jeho slová v Písme a rozjímať o nich vo svojom srdci. Osobné chvíle uctievania sú nevyhnutné pre našu osobnú duchovnú zrelosť. Ako zbor veriacich sa máme dôsledne zapájať do uctievania spevom, modlitbou, získavaním poznania Slova a využívaním našich duchovných darov v prospech cirkvi. Uctievanie je pre cirkev najvyššou prioritou.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Akú prioritu by malo mať uctievanie v cirkvi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries