settings icon
share icon
Otázka

Ako by sa mal riešiť konflikt v cirkvi?

Odpoveď


Existuje mnoho oblastí v cirkvi, kde sa môže rozvinúť konflikt. Väčšina z nich má však tendenciu spadať do jednej z troch kategórií: konflikt spôsobený očividným hriechom medzi veriacimi, konflikt s vedením a konflikt medzi veriacimi. Je pravda, že mnohé problémy sa môžu prelínať a v skutočnosti zahŕňajú dve, alebo viac z týchto kategórií.

Veriaci, ktorí nehanebne hrešia, prinášajú do cirkvi konflikty, ako vidno v 1. liste Korinťanom 5. Cirkev, ktorá sa nezaoberá hriechom medzi jej členmi, otvorí dvere ďalším problémom. Cirkev nie je povolaná odsudzovať neveriacich, ale očakáva sa od nej, že bude konfrontovať a volať k pokániu veriacich, ktorí neľutujú hriechy, ako sú tie, ktoré sú uvedené v 1. Korinťanom 5:11: „...smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač;“. Takýchto jednotlivcov cirkev neprijíma, kým nie sú ochotní činiť pokánie. Matúš 18:15-17 popisuje stručný postup konfrontácie a obnovy veriaceho. Konfrontácia by mala byť vykonaná opatrne, v pokore a s cieľom obnovenia (Galaťanom 6:1). Cirkvi, ktoré láskyplne káznia tých, ktorí žijú v hriechu, tak predídu veľkému množstvu konfliktov v cirkvi.

Niekedy veriaci nemusia byť spokojní s konaním alebo politikou cirkevných predstaviteľov. Ilustruje to príhoda z ranej histórie cirkvi (Skutky 6:1-7). Skupina ľudí v jeruzalemskom zbore sa sťažovala apoštolom, že o niektorých ľudí sa nestarajú tak, ako by mali. Situácia bola napravená a cirkev rástla (Skutky 6:7). Raná cirkev využila konflikt ako príležitosť na zlepšenie služby. Keď však cirkvi nemajú jasný postup na riešenie takýchto problémov, ľudia majú tendenciu jednať nie najlepším spôsobom. Jednotlivci môžu začať oslovovať ostatných v cirkvi, zapojiť sa do klebiet, alebo dokonca vytvoriť blok „dotknutých ľudí“. Vedenie môže pomôcť vyhnúť sa týmto problémom tým, že budú obetaví, milujúci pastieri. Vodca by mali byť skôr služobníkom a príkladom druhým, než pánom (1. Petra 5:1-3). Frustrovaní členovia cirkvi by mali rešpektovať vodcov (Hebrejom 13:7, 17), byť pomalí v obviňovaní (1. Timoteovi 5:19) a hovoriť pravdu s láskou priamo im, nie ostatným o nich (Efezanom 4:15). V tých prípadoch, keď sa zdá, že vodca na to nereaguje, by sa mal veriaci riadiť vzorom uvedeným v Matúšovi 18:15-17.

Biblia varuje, že ľudia v cirkvi môžu mať medzi sebou konflikty. Niektoré konflikty pramenia z pýchy a sebectva (Jakub 4:1-10). Niektoré konflikty vznikajú kvôli priestupkom, ktoré neboli odpustené (Matúš 18:15-35). Boh nám povedal, aby sme sa usilovali o pokoj (Rimanom 12:18; Kolosanom 3:12-15). Je zodpovednosťou každého veriaceho snažiť sa vyriešiť konflikt. Niektoré základné kroky k riešeniu zahŕňajú nasledovné:

1. Rozvíjajte správny postoj srdca – buďte mierni (Galaťanom 6:1); pokorní (Jakub 4:10); odpúšťajúci (Efezanom 4:31,32); a pomalí do hnevu (Jakub 1:19,20).

2. Uvedomte si, čím ste prispeli ku konfliktu — Matúš 7:1-5 (najprv je potrebné odstrániť brvno z vlastného oka a až potom pomáhať druhým).

3. Choďte za daným človekom (nie za inými) a povedzte mu to, čo vnímate ako problém — Matúš 18:15. Toto sa musí robiť v láske (Efezanom 4:15) a nie preto, aby sme ventilovali svoje rozhorčenie, alebo iné emócie. Keď je človek obviňovaný, má tendenciu brániť sa. Preto sa radšej zamerajte na problém, ako na človeka. Takto dávame druhému príležitosť, aby lepšie pochopil situáciu, prípadne požiadal o odpustenie previnenia.

4. Ak prvý pokus o vyriešenie nedosiahne potrebné výsledky, pokračujte s inou osobou, ktorá môže pomôcť so sprostredkovaním (Matúš 18:16). Pamätajte, že vaším cieľom nie je vyhrať spor, ale získať svojho spoluveriaceho k zmiereniu. Vyberte si preto niekoho, kto vám pomôže vyriešiť konflikt.

Konflikt sa najlepšie rieši, keď sa jednotlivci s modlitbou a pokorou zamerajú na lásku k druhým s úmyslom obnoviť vzťahy. Väčšina konfliktov v cirkvi by mala byť zvládnuteľná, ak sa budú dodržiavať vyššie uvedené biblické zásady. Sú však chvíle, keď môže pomôcť externý poradca. Odporúčame využiť služby ako je napríklad Peace Maker Ministries (www.hispeace.org).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako by sa mal riešiť konflikt v cirkvi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries