settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o raste cirkvi?

Odpoveď


Aj keď Biblia sa konkrétne rastom cirkvi nezaoberá, princíp rastu cirkvi je poznanie Ježišovho výroku: „Ja zbudujem svoju cir¬kev, a ne¬premôžu jej ani brány ríše smr¬ti” (Matúš 16:18). Pavol potvrdil, že Cirkev má svoj základ v Ježišovi Kristovi (1 Korintským 3:11). Ježiš Kristus je tiež hlavou cirkvi (Efezským 1:18-23) a cirkevného života (Ján 10:10). Týmto povedané, ale netreba zabúdať na to, že „rast” môže byť relatívny pojem. Existujú rôzne druhy rastu, z ktorých niektoré nemajú nič spoločného s číslami.

Zbor môže byť živý a rásť aj napriek tomu, že počet členov/účastníkov sa nemení. Ak členovia zboru rastú v milosti a poznaní Pána Ježiša, podrobujú sa Jeho vôli pre svoj život, ako individuálne, tak aj spoločne, je to cirkev, ktorá zažíva skutočný rast. Zároveň sa môžu rady zboru rozširovať každý týždeň, zbor bude mať veľmi veľa členov a napriek tomu bude duchovne stagnovať.

Rast každého druhu nasleduje typický vzor. Rovnako ako u rastúceho organizmu aj miestny zbor má tých, ktorí sadia semená (evanjelisti), tých ktorí ich polievajú (kazateľov/učiteľov), a iných, ktorí využívajú svoje duchovné dary pre rast členov miestneho zboru. Ale všimnite si, že je to Boh, kto dáva vzrast (1. Korintským 3:7). Tí, ktorí sadia a tí, ktorí polievajú dostanú každý svoju odmenu podľa svojej námahy (1. Korintským 3:8).

Medzi sadením a polievaním musí byť tiež rovnováha, aby miestny zbor mohol rásť, čo znamená, že v zdravom zbore musí každý človek vedieť, čo je jeho/jej duchovný dar, takže on/ona môže pracovať v rámci tela Kristovho. Ak sa sadenie a zavlažovanie dostane z rovnováhy, zboru sa nebude dariť, tak ako Boh zamýšľal. Samozrejme, podmienkou je každodenná závislosť na poslušnosti voči Duchu Svätému, takže Jeho moc sa môže prejavovať v tých, ktorí sadia a zalievajú aby mohol prísť Boží vzrast.

A nakoniec je popis živého a rastúceho zboru v Skutkoch 2:42-47, kde veriaci „zo¬tr¬vávali v učení apoštolov a v spoločnom b¬rat¬skom obcovaní a pri lámaní chleba a na mod¬lit¬bách.“ Slúžili si navzájom a oslovovali tých, ktorí potrebovali vedieť Pánovi, a Pán „pri¬dával cir¬kvi za¬chránených každý deň.“ Keď sú tieto veci prítomné, zbor zažíva duchovný rast aj keď nerastie počtom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o raste cirkvi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries