settings icon
share icon
Otázka

Prečo je tak veľa evanjelikálnych kresťanských vodcov zapletených do afér?

Odpoveď


V prvom rade je dôležité zdôrazniť, že „tak veľa“ nie je presná charakteristika. Môže sa zdať, že mnoho evanjelikálnych kresťanských vodcov sú zapletení v aférach, ale to sa zdá vzhľadom k obrovskému množstvu pozornosti, ktorá sa týmto aféram venuje. Existujú tisíce evanjelikálnych kresťanských vedúcich, pastorov, profesorov, misionárov, spisovateľov a evanjelistov, ktorí sa nikdy nezúčastnili ničoho „škandalózneho“. Drvivá väčšina evanjelikálnych kresťanských vodcov, sú muži a ženy, ktorí milujú Boha, sú verní svojim manželom a rodinám a svoje aktivity konajú s maximálnou čestnosťou a poctivosťou. Zlyhanie niektrých by nemalo byť zneužité na útok na charakter všetkých.

Aj s týmto povedané, je stále problém, že aféry sa často vyskytujú u osôb, ktorí prehlasujú, že sú evanjelikálni kresťania. U prominentných kresťanských vodcov bolo odhalené cudzoložstvo alebo účasť na prostitúcii. Niektorí evanjelikálni kresťania boli odsúdení za daňové podvody a iné finančné nezákonnosti. Prečo k tomu dochádza? Existujú prinajmenšom tri hlavné vysvetlenia: 1) Niektorí tvrdiaci, že sú evanjelikálni kresťania sú neveriaci šarlatáni, 2) niektorí evanjelikálny kresťanskí vedúci umožnia, aby ich postavenie viedlo k pýche, a 3) Satan a jeho démoni agresívnejšie útoči a pokúša ľudí v kresťanskom vedení, pretože vedia, že škandál zahrňujúci vodcu môže mať zničujúce výsledky ako na kresťanov tak na nekresťanov.

1) Niektorí „evanjelikálny kresťania“, ktorí sú prichytení v škandáloch sú nespasení šarlatáni a falošní proroci. Ježiš varoval: „Vy¬stríhaj¬te sa falošných prorokov, ktorí k vám pri¬chádzajú v ovčom rúchu, ale vnút¬ri sú dravými vl¬k¬mi. …tak ich tedy po ich ovocí po¬znáte.“ (Matúš 7:15-20). Falošní proroci predstierajú, že sú zbožní muži a ženy a zdajú sa byť spoľahlivími evanjelikálnymi vodcami. Avšak, ich „ovocie“ (aféry) nakoniec ukáže, že sú pravý opak toho, čo tvrdili, že sú. V tom nasledujú vzor Satana: „A nie div, lebo veď sám satan sa pre¬tvaruje na an¬jela svet¬la. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služob¬níci pre-tvarujú, ako čo by boli služobníkmi spraved¬livos¬ti, ktorých koniec bude podľa ich skut¬kov.“ (2. Korintským 11:14-15).

2) Biblia jasne ukazuje, že „Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom po¬vyšovania sa ducha.“ (Príslovia 16:18). Jakubov 4:06 nám pripomína, že „Bôh sa pyšným protiví, ale po¬kor¬ným dáva milosť “. Biblia opakovane varuje pred pýchou. Mnohí kresťanskí vodcovia začnú službu v duchu pokory a spoliehania sa na Boha, ale ako služba rastie a prekvitá sú v pokušení privlastniť si aj nejakú slávu pre seba. Niektorí evanjelikálni kresťanskí vedúci hovoria o službe Bohu no v skutočnosti snažia riadiť a budovať službu vo svojej vlastnej sile a múdrosti. Tento typ pýchy vedie k pádu. Boh, skrze proroka Hozeáša varuje: „Podľa svojej dob¬rej paše sa na¬sýtili, na¬sýtili sa, a po¬z¬dvih¬lo sa ich srd¬ce, pre¬to za¬bud¬li na mňa.“ (Hozeáš 13:6).

3) Satan vie, že podnietením škandálu s evanjelikálnym kresťanským vodcom môže mať silný vplyv. Rovnako ako kráľ Dávid cudzoložstvom s Bat-Šebou a zariadením vraždy Uriáša spôsobil veľkú ujmu Dávidovej rodine a celému národu Izraela, tak bolo mnoho zborov a služby zničenýchmorálnym zlyhaním vodcu. Viera mnohých kresťanov bola oslabená v dôsledku pádu ich vodcu. Nekresťania používajú zlyhanie „kresťanskích“ vodcov ako dôvod na odmietnutie kresťanstva. Satan a jeho démoni to vedia, a preto upriamujú viac ich útoky proti tým, ktorí sú vo vedúcich pozíciách. Biblia nás varuje všetkých, „Buďte triez¬vi a bdej¬te, lebo váš protiv¬ník, diabol, ob¬chádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,” (1. Petrova 5:8).

Ako máme reagovať, keď je evanjelikálny kresťan vodca obvinený alebo prichytení v afére? 1) Nepočúvajte alebo neprijímajte neopodstatnené a nepodložené obvinenia (Príslovia 18:8, 17; 1. Timoteovi 5:19). 2) prijmite primerané biblické opatrenia pre pokáranie tých, ktorí hrešia (Matúš 18:15-17; 1. Timoteovi 5:20). Ak je hriech je dosvedčený a závažný, je treba trvať na trvalom odstránení z vedena služby (1. Timoteovi 3:1-13). 3) odpustiť tým, ktorí zhrešili (Efezským 4:32, Kolosenským 3:13), a ak sa preukázane kajali, obnoviť ich do členstvo (Galatským 6:1; 1. Petrova 4:8), ale nie pozíciu vedúceho. 4) Buďte verní v modlitbe za svojich vodcov. Poznajúc problémy, ktorými sa zaoberajú, pokušenia, ktorými trpia, a stres, ktorý musia vydržať, mali by sme sa modliť za našich vodcov, prosiť Boha o ich posilnenie, ochranu a povzbudenie. 5) A čo je najdôležitejšie, berme zlyhanie evanjelikálneho kresťanského vodcu ako pripomienku, vkladať všetku svoju vieru v Boha a Boha samotného. Boh nikdy nesklame, nikdy nehreší, a nikdy neklame. „Svätý, svätý, svätý Hos¬podin Zá¬stupov, celá zem je pl¬ná jeho slávy.“ (Izaiáš 6:3).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je tak veľa evanjelikálnych kresťanských vodcov zapletených do afér?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries