settings icon
share icon
Otázka

Čo výraz „muž jednej ženy“ v 1. Timoteovi 3:2 znamená? Môže rozvedený človek slúžiť ako pastor, starší, alebo diakon?

Odpoveď


Existujú prinajmenšom tri možné interpretácie výrazu „muž jednej ženy“ v 1. Timoteovi 3:2. 1) môže jednoducho vravieť, že polygamista nie je spôsobilý byť starším, diakonom alebo pastorom. To je úplný doslovný výklad tohto slova, ale je viacmenej nepravdepodobný, keď že polygamia bola v čase, v ktorom žil Pavol dosť vzácna. 2) Výraz „muž jednej ženy“ tiež môže naznačovať, že biskup musí byť absolútne lojálny k žene, s ktorou sa oženil. Táto interpretácia sa zameriava skôr na morálnu čistotu ako na rodinný stav. 3) Výraz môže byť tiež chápaný ako vyhlásenie, že starším / diakonom / pastorom, môže byť človek ženatý len raz, prípadne vdovec, ktorý sa znovu oženil.

V súčasnosti prevládajú posledné dva výklady tejto pasáže. Výklad 2) sa zdá byť najpresvedčujúcejší, a to predovšetkým preto, že podľa Písma vo výnimočných prípadoch je rozvod možný. (Matúš 19:9; 1. Korintským 7:12-16). Tiež je treba rozlišovať medzi mužom, ktorý sa rozviedol a znovu oženil, než sa stal kresťanom od muža, ktorý sa rozviedol a oženil znovu po tom, čo sa kresťan. Inak povedané, spôsobilý človek by nemal byť vylúčený z vedenia cirkvi, pre skutky, ktoré spravil predtým, než poznal Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Hoci 1. Timoteovi 3:2 nutne nevylučuje, aby rozvedený alebo opäť ženatý muž slúžil ako starší / diakon / pastor, na zváženie pripadajú aj iné otázky.

Prvá podmienka staršieho / diakona / pastora má byť „bezúhonný“ (1. Timoteovi 3:2). Ak rozvod a/alebo druhé manželstvo má za následok zlé svedectvo pre mužov v cirkvi alebo v spoločenstve, môže ho požiadavka na „bezúhonnosť“ vylúčiť skôr ako požiadavka „muž jednej ženy“. Starší / diakon / pastor má byť muž, ktorý je pre cirkev a spoločenstvo môže príklad napodobovania Krista a jeho vedenia. Ak jeho rozvod a/alebo druhé manželstvo odvriaca pozornosť od tohto obrazu, možno by nemal byť v pozícii staršieho / diakona / pastora. Ale je dôležité pamätať, že len preto, že je človek vylúčený zo služby ako starší /diakon/pastor, je stále platným členom Kristovho tela. Každý kresťan má duchovné dary (1. Korintským 12:4-7), a je povolaný k účasti na výchove ostatných veriacich s týmito darmi (1. Korintským 12:7). Muž, ktorý je diskvalifikovaný z pozície staršieho / diakona / pastora ešte môže učiť, kázať, slúžiť, modliť sa, uctievať, a hrá dôležitú úlohu v Cirkvi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo výraz „muž jednej ženy“ v 1. Timoteovi 3:2 znamená? Môže rozvedený človek slúžiť ako pastor, starší, alebo diakon?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries