settings icon
share icon
Otázka

Mali by kresťanské ženy nosiť pokrývku hlavy?

Odpoveď


Prvý list Korinťanom 11:3-16 sa zaoberá otázkou žien a pokrývok hlavy. Kontextom úryvku je podriadenie sa Bohom danému poriadku. „Pokrývka“ na hlave ženy sa používa ako ilustrácia poriadku, vedenia a autority Boha. Kľúčovým veršom tejto pasáže je 1. Korinťanom 11:3, „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Boh.“ Zvyšok pasáže sa zaoberá dôsledkami tejto pravdy. Poradie autority je Boh Otec, Boh Syn, muž alebo manžel a žena alebo manželka. Závoj alebo pokrývka na hlave veriacej korintskej manželky ukazovali, že je pod autoritou svojho manžela, a teda podriadená Bohu.

Zaujímavý je verš 10: „Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anjelom“. Prečo je pre anjelov dôležité, aby žena nosila pokrývku hlavy? Vieme, že Boží vzťah s ľudstvom je niečo, čo anjeli pozorujú a z čoho sa učia (1. Petra 1:12). Preto je podriadenie sa ženy Bohom delegovanej autorite príkladom pre anjelov. Svätí anjeli, ktorí sú dokonale podriadení Bohu, očakávajú, že my ako Kristovi nasledovníci budeme rovnakí.

Pokrývka spomínaná v 13. verši môže byť látkou, ale môže sa vzťahovať aj na dĺžku ženských vlasov na základe nasledujúcich dvoch veršov: „ Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala namiesto závoja.“ (1. Korinťanom 11:14-15). V kontexte tejto pasáže sa žena, ktorá nosí dlhšie vlasy, výrazne prejavuje ako žena a nie ako muž. Apoštol Pavol hovorí, že keď v korintskej kultúre boli vlasy manželky dlhšie ako vlasy jej manžela, dávala tým najavo, že sa podriaďuje jeho hlave. Úlohy muža a ženy sú stanovené Bohom tak, aby zobrazovali hlbokú duchovnú lekciu, to znamená podriadenie sa Božej vôli a Božiemu poriadku.

Ale prečo boli vlasy v Korinte problémom? Odpoveď spočíva v kultúre tej doby. Mesto Korint malo chrám zasvätený Afrodite, bohyni lásky a toto miesto bolo neslávne známe praktizovaním rituálnej prostitúcie. Ženy, ktoré slúžili v chráme, mali oholené hlavy. V korintskej kultúre teda vyholená hlava označovala ženu ako chrámovú prostitútku. Pavol hovorí cirkvi, že žena, ktorá je ostrihaná alebo oholená, by mala byť zahalená (1. Korinťanom 11:6), pretože žena, ktorá si nechala ostrihať vlasy stratila svoju „slávu“ a nebola pod ochranou manžela. Ostrihaná hlava bez pokrývky vysielala odkaz: „Odmietam sa podriadiť Božiemu poriadku“. Preto Pavol učí Korinťanov, že dĺžka vlasov, alebo nosenie „pokrývky“ ženou boli vonkajším znakom podriadenosti Bohu a Bohom stanovenej autorite. Toto bol jeden zo spôsobov, ako sa mala korintská cirkev oddeliť od skazenej pohanskej kultúry, ktorá ju obklopovala (2. Korintským 6:17).

Táto pasáž neučí, že žena je menejcennejšia ako muž, ani že by mala byť podriadená každému mužovi. Je to jednoducho vyučovanie Božieho poriadku a duchovného vedenia v manželskom vzťahu. V korintskej kultúre žena, ktorá si zakrývala hlavu počas bohoslužby, alebo keď bola na verejnosti, prejavila svoju podriadenosť autorite.

V dnešnej kultúre už nepovažujeme ženské nosenie pokrývky hlavy za prejav podriadenosti. Vo väčšine moderných spoločností sú šatky a klobúky módnym doplnkom, nič viac. Dnešná žena má stále možnosť nosiť pokrývku hlavy, ak to považuje za znak podriadenia sa autorite svojho manžela. Je to však jej osobná voľba a nie znak duchovnosti. Skutočným problémom je postoj srdca k poslušnosti a podriadeniu sa autorite „ako Pánovi“ (Efezanom 5:22). Bohu záleží oveľa viac na postoji srdca, ako na pokrývke hlavy.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Mali by kresťanské ženy nosiť pokrývku hlavy?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries