settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená skala v Matúšovi 16:18?

Odpoveď


Okolo toho, či je Peter „tou skalou“, na ktorej Kristus vybuduje svoju cirkev alebo Petrove vyznanie, že Ježiš je „Kristus, Syn živého Boha“ (Matúš 16:16) zúri debata. Pri všetkej čestnosti, nie je spôsob, že by sme si mohli byť absolútne istí, ktorý pohľad je správny. Gramatická stavba vety umožňuje oba pohľady.

Prvý pohľad je, že Ježiš vyhlasuje Petra za „skalu“, na ktorej vybuduje svoju cirkev. Ježiš používa slovnú hračku. „Ty si Peter (petros), a na tej skale (petra) postavím svoju cirkev”. Pretože Petrovo meno znamená „skala” a Ježiš vybuduje svoju cirkev na skale - tak sa javí, že Ježiš spája tieto veci dohromady. Boh si veľmi použil Petra pri zakladaní cirkvi. Bol to práve Peter, ktorý ako prvý hlásal evanjelium na deň Letníc (Skutky 2:14-47). Peter bol tiež prítomný, keď Samaritán dostal Ducha Svätého (Skutky 8:14-17), a bol tiež prvým, kto niesol evanjelium pohanom (Skutky 10:1-48). V tomto zmysle bol Peter skalou „základom” cirkvi.

Iná, obľúbená interpretácia skaly je, že Ježiš hovoril nie o Petrovi, ale o tom čo Peter vyznal vo viere v 16. verši: „Ty si Kristus, Syn Boha živého.“ Ježiš nikdy výslovne neučil Petra alebo ostatných učeníkov o plnosti Jeho identity a uznal, že Boh otvoril Petrovi oči a odhalil mu, kto skutočne Ježiš je. Jeho vyznanie, že Ježiš je Boží Syn, vylialo z neho moc, úprimné vyznanie Petrovej osobnej viery v Krista. Práve táto osobná viera v Krista je puncom pravého kresťana. Všetci tí, ktorí vložili svoju vieru v Krista ako Peter, sú cirkev. Peter vyjadril túto pravdu v 1. liste Petra 2:4 - „Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“

Po Petrovom vyznaní, Ježiš vyhlasuje, že Boh zjavil pravdu Petrovi. Meno Peter Petros, znamená „malý kameň“ (Ján 1:42). Ježiš potom použil blízke slovo petra, čo znamená „základný kameň“. Rovnaké slovo je použité v Matúšovi 7:24-25, keď Ježiš opisuje skalu, na ktorej múdry muž postaví svoj dom. Peter vo svojej prvej epištole používa rovnaký obraz: cirkev postavená z viacerých malých petros, „živé kamene“ (1. Petra 2:5), ktoré zdieľajú s Petrom jeho vyznanie, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha. Tieto vyznania viery sú podložím cirkvi.

Ďalej, Nová zmluva hojne objasňuje, že Kristus je základom cirkvi(Skutky 4:11-12, 1. Kotinťanom 3:11). Je chybou myslieť si, že Ježiš by dal takéto privilégium Petrovi. Apoštoli hrali základnú úlohu v budovaní cirkvi (Efezanom 2:20), ale prvenstvo je rezervované pre Krista samotného. Kristus je nazývaný „uholným kameňom“ (1. Petra 2:6-7, Efezanom 2:20, Lukáš 20:17, Skutky 4:11). Ak je Kristus uholným kameňom, ako by mohol byť Peter skalou, na ktorej bude postavená cirkev?

Takže najlepšia interpretácia Ježišových slov v Matúšovi 16:18 je, že ide o slovnú hračku. Ak by sme to parafrázovali: „Peter, ty si „malý kameň“, ale z tvojich úst vyšla základná pravda, ktoré budú základom cirkvi.“

Rímsko - katolícka cirkev tvrdí, že Peter je tá skala, na ktorú sa odkazuje Ježiš a používa túto interpretáciu ako dôkaz, že jedine ona je tou pravou cirkvou. Ale tak ako sme už videli, to že Peter je tou skalou nie je jediná správna interpretácia tohto textu. Aj keby bol Peter tou skalou z Matúš 16:18, nedávalo by to rímsko - katolíckej cirkvi žiadnu autoritu. Písmo nikde nehovorí o tom, že by bol Peter v Ríme. Písmo nikde nehovorí o tom, že by mal Peter autoritu nad ostatnými apoštolmi alebo, že by bol hlavným vodcom rannej cirkvi. Peter nebol prvým pápežom. Pôvod katolíckej cirkvi nemá spoločné učenie ako Peter alebo ktorýkoľvek iný apoštol.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená skala v Matúšovi 16:18?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries