settings icon
share icon
Otázka

Môžu ženy slúžiť ako diakonky v zbore?

Odpoveď


Písmo nie je úplne jasné či môžu ženy slúžiť ako diakonky. Podľa stanoviska, že diakoni „nech sú čestní“(1. Timoteovi 3:8) a kvalifikácia „nech sú mužmi jednej ženy“ (1. Timoteovi 3:12), sa môže zdať, že ženy sú vylúčené zo služby diakonie. Niektorí však interpretujú 1. Timoteovi 3:11, že sa odkazuje na ženy diakonky, pretože použité grécke slovo môže znamenať aj manželky aj ženy. Pavol tu pravdepodobne nehovorí o manželkách diakonov, ale o ženách, ktoré slúžia ako diakonky. Použitie slova taktiež/podobne na začiatku 8. verša, predpokladá tretiu skupinu vedúcich k starším a diakonom. Ďalej Pavol nemá požiadavky na manželky starších, keď navrhuje predpoklady k staršovstvu. Prečo by potom menoval predpoklady na manželky diakonov? Ak by bolo dôležité, aby sa manželky vedúcich správali určitým spôsobom, je logické predpokladať, že by sa zmienil aj o manželkách starších, pretože starší majú významnejšie postavenie v cirkvi. Ale na manželky starších nerobí nároky.

V Rimanom 16:1, Pavol hovorí o Fébe a používa pritom rovnaké slovo ako v 1. Timoteovi 3:12. Nie je jasné, či Pavol hovorí o Fébe ako o diakonke alebo len ako o služobnici. V prvej cirkvi, ženy slúžili tak, že sa starali o chorých, chudobných, cudzincov a o tých, čo boli vo väzení. Viedli ženy a deti (Títovi 2:3-5). Féba možno nemala oficiálne vymenovanie za diakonku, ale Pavol jej natoľko dôveroval, že jej zveril ohromnú zodpovednosť, aby doniesla jeho list zboru v Ríme (Rimanom 16:1-2). Nepozeral sa na ňu ako na menejcennú alebo menej schopnú, ale ako na dôveryhodného a hodnotného člena tela Kristovho.

Písmo veľmi nepodporuje myšlienku, aby ženy slúžili ako diakonky, ale tiež ich nevylučuje z tejto služby. Niektoré zbory majú ustanovený úrad diakoniek, ale veľmi odlišný od úradu mužských diakonov. Ak zbor má pozíciu diakoniek, vedúci zboru by sa mali uistiť, že diakonka sa podriaďuje Pavlovým nariadeniam ohľadne služby žien (ako 1. Timoteovi 2:11-12), rovnako ako celé vodcovstvo má byť podriadené usporiadaniu cirkvi a napokon našej najvyššej autorite, Kristovi Ježišovi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môžu ženy slúžiť ako diakonky v zbore?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries