Întrebări despre Teologie


Care este definiția teologiei?

Ce este predestinarea? Este predestinarea biblică?

Calvinism sau Arminianism – care punct de vedere este corect?

Ce este dispensaţionismul? Este el biblic?

Ce reprezintă premilenianismul?

Ce reprezintă teologia sistematică?

Care este punctul de vedere creştin cu privire la lume?

Ce este amilenismul?

Care sunt diversele teorii despre ispășire?

Ce este apologetica creștină?

Ce este etica creștină?

Ce este Teologia Legământului și este ea biblică?

Ce este provindența divină?

Ce sunt revelația generală și revelația specială?

Ce este postmilenismul?

Ce este Teologia Reformată?

Ce este teologia înlocuirii?

Ce este Trinitarianismul? Este Trinitarianismul biblic?

Ce este antinomianismul?

Ce este arminiansmul? Este el biblic?

Care sunt legămintele din Biblie?

Ce este teologia eliberării negrilor?

Ce este calvinismul? Este el biblic? Care sunt cele cinci puncte ale calvinismului?

Ce este compatibilismul?

Care este argumentul cosmologic pentru existența lui Dumnezeu?

Cine sunt aleșii lui Dumnezeu?

Ce este fatalismul? Ce este determinismul?

Ce este fundamentalismul?

Ce este hipercalvinismul? Este el biblic?

Sunt Israel și Biserica același lucru? Mai are Dumnezeu un plan cu Israelul?

Care este deosebirea dintre Împărăția lui Dumnezeu și Împărăția cerurilor?

Ce este teologia eliberării?

Monergism vs. sinergism – care perspectivă e corectă?

Ce este teologia morală?

Ce anume cred penticostalii unitarieni / mișcarea „Numai Isus"?

Care este argumentul ontologic pentru existența lui Dumnezeu?

Care sunt cele șapte dispensații?

Ne învață Biblia etică cazuistică?

Care este argumentul teleologic pentru existența lui Dumnezeu?

Ce este o teofanie? Ce este o Cristofanie?

Ce este utilitarismul?


Înapoi la pagina de început în limba Română

Întrebări despre Teologie