settings icon
share icon
Întrebare

Ce este Împărăția lui Dumnezeu?

Răspuns


La Împărăția lui Dumnezeu se face referire adesea în Evanghelii (de exemplu în Marcu 1.15, 10.15, Luca 17.20) și în alte locuri din Noul Testament (de exemplu în Faptele Apostolilor 28.31, Romani 14.17, 1 Corinteni 15.50). Împărăția lui Dumnezeu e sinonimă cu Împărăția cerurilor. Conceptul Împărăției lui Dumnezeu îmbracă diferite nuanțe de înțeles în diferite pasaje din Scriptură.

Vorbind în sens larg, Împărăția lui Dumnezeu este domnia Dumnezeului veșnic, suveran peste întregul univers. Câteva pasaje din Scriptură ne arată că Dumnezeu este Monarhul de necontestat al întregii creații: „Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot.” (Psalmul 103.19) Și așa cum a declarat împăratul Nebucadnețar: „Împărăția Lui este o împărăție veșnică.” (Daniel 4.3) Așadar, într-un sens, Împărăția lui Dumnezeu încorporează tot ceea ce există.

În sens mai restrâns, Împărăția lui Dumnezeu e o domnie spirituală asupra inimii și vieții celor care se supun de bunăvoie autorității lui Dumnezeu. Cei care sfidează autoritatea lui Dumnezeu și refuză să I se supună nu sunt parte din Împărăția lui Dumnezeu; spre deosebire de aceștia, cei care recunosc domnia lui Cristos și se supun cu bucurie domniei lui Dumnezeu în inima lor fac parte din Împărăția lui Dumnezeu. În acest sens, Împărăția lui Dumnezeu e spirituală – Isus a spus că Împărăția Lui nu este din această lume (Ioan 18.36) și a propovăduit faptul că e nevoie de pocăință pentru a fi parte din Împărăția lui Dumnezeu (Matei 4.17). Faptul că Împărăția lui Dumnezeu poate fi echivalată cu sfera mântuirii e evident în Ioan 3.5-7, unde Isus spune că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intri prin nașterea din nou. Vezi și 1 Corinteni 6.9.

Este și un alt sens în care apare Împărăția lui Dumnezeu în Scriptură: domnia literală a lui Cristos pe pământ în timpul mileniului. Daniel a spus că „Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată” (Daniel 2.44, cf. 7.13-14) și mulți dintre ceilalți profeți au prevestit același lucru (de exemplu Obadia 1.21, Habacuc 2.14, Mica 4.2, Zaharia 14.9). Unii teologi face referire la manifestarea vizibilă din viitor a împărăției lui Dumnezeu ca fiind „Împărăția gloriei” și la manifestarea ascunsă din prezent a Împărăției lui Dumnezeu ca fiind „Împărăția harului”. Dar ambele manifestări sunt legate între ele; Cristos Și-a întemeiat domnia spirituală în Biserică pe pământ și într-o zi își va stabili domnia fizică în Ierusalim.

Împărăția lui Dumnezeu cuprinde câteva aspecte. Domnul e Suveranul universului și, prin urmare, în acest sens Împărăția Lui e universală (1 Timotei 6.15). În același timp, Împărăția lui Dumnezeu implică pocăință și naștere din nou, Dumnezeu domnind în inima copiilor Săi în lumea aceasta ca pregătire pentru următoarea. Lucrarea începută pe pământ își va găsi împlinirea în cer (vezi Filipeni 1.6).

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce este Împărăția lui Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries