settings icon
share icon
Întrebare

Ce este dispensaţionismul? Este el biblic?

Răspuns


Dispensaţionismul este un sistem teologic ce se distinge prin două caracteristici de bază. (1) Interpretarea consecvent literală a Scripturii şi în mod special a profeţiilor biblice. (2) Realizarea unei distincţii clare între planul lui Dumnezeu pentru Israel şi cel pentru Biserică.

(1) Dispensaţioniştii pretind că principiul lor de interpretare biblică este bazat pe interpretarea literală. "Interpretarea literală" constă în a-i oferi fiecărui cuvânt înţelesul pentru care este folosit în limbajul comun. Simbolurile, figurile de stil şi metaforele sunt interpretate în acest sens, şi se pretinde că astfel nu contrazic în nici un fel interpretarea literală. Chiar şi simbolurile şi expresiile figurative au înţelesuri literale în spatele lor.

Există cel puţin 3 motive pentru care aceasta este cea mai bună metodă de interpretare a Bibliei. Primul – filozofic – constă în aceea că scopul limbajului însuşi pare să ne impună să îl interpretăm literal. Limbajul a fost dat de Dumnezeu pentru a facilita comunicarea oamenilor. Cel de-al doilea motiv este biblic. Fiecare profeţie despre Iisus Hristos din Vechiul Testament a fost împlinită literal. Naşterea, lucrarea, moartea şi învierea lui Iisus Hristos s-au petrecut cu precizie şi în mod literal întocmai cum a fost prevăzut în Vechiul Testament. Nu există nici o împlinire ne-literală a vreunei dintre aceste profeţii în Noul Testament. Acest argument este unul foarte puternic în favoarea interpretării literale. Dacă interpretarea literală nu ar fi utilizată în studierea Scripturii, nu ar exista nici un standard obiectiv prin intermediul căruia am putea înţelege Biblia. Fiecare persoană ar trebui să fie astfel în măsură să interpreteze Biblia. Interpretarea biblică nu ar degenera în expresii de genul "ce îmi spune mie acest pasaj..." în loc de a spune "Biblia arată aici că...". Trist este că astăzi sunt foarte multe situaţii în care interpretarea Bibliei se face în acest sens.

(2) Teologia dispensaţionistă crede că există două popoare distincte ale lui Dumnezeu: Israel şi Biserica. Dispensaţioniştii cred că mântuirea se capătă întotdeauna prin credinţă (în Dumnezeu în Vechiul Testament, şi în mod specific în Dumnezeu Fiul în Noul Testament). Dispensaţioniştii spun că Biserica nu a înlocuit Israelul în planul lui Dumnezeu şi că promisiunile din Vechiul Testament cu privire la Israel nu au fost transferate Bisericii. Ei cred că promisiunile făcute de Dumnezeu lui Israel (ţara, generaţiile şi binecuvântările) în Vechiul Testament vor fi împlinite în perioada de 1000 de ani despre care se vorbeşte în Apocalipsa 20. Ei mai cred că aşa cum Dumnezeu este prezent în zilele noastre focalizându-Şi atenţia asupra Bisericii, va face acelaşi lucru în viitor, de data aceasta focalizându-Şi atenţia asupra poporului Israel (Romani 9-11).

Folosind acest sistem teologic la bază, dispensaţioniştii înţeleg că Biblia este organizată în 7 dispensaţii distincte: Inocenţa (Geneza 1:1 – 3:7), Conştiinţa (Geneza 3:8 – 8:22), Stăpânirea Umană (Geneza 9:1 – 11:32), Promisiunea (Geneza 12:1 – Exod 19:25), Legea (Exod 20:1 – Faptele Apostolilor 2:4), Harul (Faptele Apostolilor 2:4 – Apocalipsa 20:3), şi Împărăţia de 1000 de ani (Apocalipsa 20:4 – 20:6). Din nou, trebuie spus că aceste dispensaţii nu sunt căi către mântuire ci modalităţi prin care Dumnezeu S-a raportat la oameni. Dispensaţioniştii, ca sistem teologic, cred în interpretarea premilenistă a Celei de-a Doua Veniri a lui Hristos şi în mod obişnuit în interpretarea pre-tribulaţionistă a Răpirii (adică înaintea Necazului).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este dispensaţionismul? Este el biblic?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries