settings icon
share icon
Întrebare

Ce este teologia filosofică?

Răspuns


Teologia filosofică este o ramură a teologiei în care sunt folosite metode filosofice pentru a se ajunge la o înțelegere mai clară a adevărurilor divine. E în dezbatere dacă teologia și filosofia trebuie să fie implicate deopotrivă în efortul omului de a ajunge la adevăr sau dacă revelația divină poate sau trebuie să se mențină separată. De-a lungul secolelor, au existat câteva teorii diferite despre cât de mare să fie măsura în care sistemele filosofice să fie aplicate la conceptele teologice. Unii spun că cele două trebuie separate în mod absolut, fiindcă nu au nimic de-a face unele cu celelalte. Alții spun că filosofia și rațiunea sunt necesare dacă e ca omul să înțeleagă revelația divină. Însă alții au o abordare moderată, spunând că filosofia e o unealtă folositoare, dar pe care nu te poți baza întru totul.

Teologia filosofică a luat naștere în secolele XVIII și XIX, când gânditorii pozitiviști, moderniști și ai Iluminismului au atacat creștinismul. Teologii au dorit o cale de a explica și a-și apăra credința și au descoperit că pot folosi metode filosofice pentru a apăra revelația divină. Folosirea filosofiei pentru a analiza și a explica teologia nu a fost fără precedent. Toma de Aquino, Augustin și alți teologi timpurii au folosit ideile lui Aristotel și Socrate în scrierile lor în efortul de a examina și a înțelege conceptele prezentate în Biblie. Mulți apologeți moderni folosesc încă argumente filosofice; de exemplu argumentul teleologic și cel ontologic pentru existența lui Dumnezeu sunt ferm înrădăcinate în teologia filosofică.

Biblia spune că cercetarea lucrurilor sau căutarea adevărului pe care Dumnezeu l-a ascuns înseamnă slavă (Proverbele 25.2). Ni s-a dat capacitatea de a raționa, și nu e nimic rău în studierea filosofiei. În același timp, trebuie să fim atenți. Există multe pericole spirituale în studiul filosofiei. Dumnezeu ne avertizează să „ne ferim de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel” (1 Timotei 6.20). Teoriile formulate de oameni și speculațiile umane nu pot adăuga nimic de valoare Cuvântului lui Dumnezeu, care este suficient să ne echipeze pentru „orice lucrare bună” (2 Timotei 3.16-17). Iov și cei trei prieteni ai lui au încercat să înțeleagă căile lui Dumnezeu prin rațiunea umană și nu au izbutit. În final, Dumnezeu le-a spus că Îi întunecă revelația prin „cuvântări fără pricepere” (Iov 38.2).

Teologia filosofică e o unealtă care poate fi folosită într-un mod bun sau într-unul greșit. E o chestiune de motiv și de prioritate: dacă încercăm să înțelegem căile și gândurile Domnului bazându-ne pe construcții omenești, vom fi dezamăgiți. Omul a încercat să-și dovedească capacitatea de a se înălța la Dumnezeu încă de la Turnul Babel. Dar dacă, motivați de dragoste și de dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ne folosim mintea să înțelegem mai bine Cuvântul Lui, studiul nostru va fi răsplătit. Filosofia nu e adevăr în sine, ci servește în folosul adevărului. Filosofia poate deveni o unealtă pentru a pătrunde mai bine adevărul. Cuvântul inspirat, inerant al lui Dumnezeu e de importanță supremă și orice filosofie umană trebuie să ocupe un loc secundar. Biblia ne judecă filosofiile, nu invers (vezi Evrei 4.12).

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce este teologia filosofică?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries