settings icon
share icon
Întrebare

Ce este legământul davidic?

Răspuns


Legământul davidic se referă la promisiunile lui Dumnezeu date lui David prin profetul Natan și se găsește în 2 Samuel 7 și mai târziu sumarizat în 1 Cronici 17.11-14 și 2 Cronici 6.16. Acesta e un legământ necondițional încheiat între Dumnezeu și David, prin care Dumnezeu îi promite lui David și Israelului că Mesia (Isus Cristos) va veni din descendența lui David și din seminția lui Iuda și va întemeia o Împărăție care va dăinui veșnic. Legământul davidic e necondițional pentru că Dumnezeu nu pune nicio condiție de ascultare pentru împlinirea lui. Siguranța promisiunilor se bazează numai pe credincioșia lui Dumnezeu și nu depinde deloc de ascultarea lui David sau a Israelului.

Legământul davidic are în centru câteva promisiuni-cheie care îi sunt făcute lui David. În primul rând, Dumnezeu reafirmă promisiunea țării pe care a făcut-o în primele două legăminte cu Israelul (legământul avraamic și cel palestinian). Promisiunea aceasta e văzută în 2 Samuel 7.10: „Am dat un loc poporului Meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte.” Apoi Dumnezeu promite că fiul lui David îl va succeda ca împărat al Israelului și că fiul lui (Solomon) va construi Templul. Această promisiune poate fi văzută în 2 Samuel 7.12-13: „Eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări împărăția. El va zidi Numelui Meu o casă.”

Dar apoi promisiunea continuă și se extinde: „Voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui” (2 Samuel 7.13) și: „casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea Mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.” (versetul 16) Ceea ce a început ca o promisiune că Solomon, fiul lui David, va fi binecuvântat și va zidi Templul se schimbă în ceva diferit – promisiunea unei Împărății veșnice. Un alt Fiu al lui David va domni pentru totdeauna și va zidi o Casă care va rămâne. Aceasta este o referire la Mesia, Isus Cristos, numit Fiul lui David în Matei 21.9.

Promisiunea despre „casa”, „împărăția” și „tronul” lui David că vor fi întemeiate pentru totdeauna e semnificativă pentru că arată că Mesia va veni din descendența lui David și că va întemeia o Împărăție din care va domni. Legământul e rezumat prin cuvintele „casă”, promițând o dinastie în descendența lui David; „împărăție”, cu referire la un popor guvernat de un rege; „tron”, subliniind autoritatea domniei împăratului; și „pentru totdeauna”, evidențiind natura eternă și necondițională a promisiunii făcute lui David și Israelului.

Alte referiri la legământul davidic se găsesc în Ieremia 23.5, 30.9, Isaia 9.7, 11.1, Luca 1.32, 69, Faptele Apostolilor 13.34 și Apocalipsa 3.7.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce este legământul davidic?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries