settings icon
share icon
Întrebare

De ce doctrina creștină creează atâtea diviziuni?

Răspuns


Unii creștini consideră cuvântul „doctrină” ca fiind aproape blestemat. Procesul de gândire e în esență următorul: „Doctrina trebuie evitată, pentru că doctrina stârnește diviziuni între creștini, și Dumnezeu vrea ca creștinii să fie uniți, după cum scrie în Ioan 17.21.” Deși e adevărat că doctrina cauzează diviziuni, dacă acestea se datorează neînțelegerilor cu privire la învățături biblice importante, diviziunile nu sunt neapărat lucruri rele. Pavel afirmă în felul următor: „Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor.” (2 Timotei 4.3) Tit 1.9-2.1 spune: „Să se țină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. ... Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă.”

Credința creștină, mai mult decât oricare alta, se bazează pe doctrină. Doctrinele despre dumnezeirea lui Cristos (Ioan 1.1, 14), jertfa substitutivă a lui Cristos (2 Corinteni 5.21), învierea lui Cristos (1 Corinteni 15.17) și mântuirea prin har numai prin credință (Efeseni 2.8-9) sunt absolut esențiale și nenegociabile. Dacă vreuna dintre aceste doctrine este eliminată, credința e fără conținut și nulă. Sunt și alte doctrine în credința creștină care sunt foarte importante, cum sunt cele privitoare la Trinitate, inspirația Scripturii și realitatea stării veșnice. Dacă doctrina creștină stârnește diviziuni în dreptul oricăruia dintre aceste puncte, așa să fie, fiindcă trebuie să existe separare de cei care le neagă.

Totuși, a existat și extrem de multă diviziune în Trupul lui Cristos datorită doctrinelor care nu au sau cel puțin nu ar trebui să aibă un statut „crucial”. Exemple de acest fel sunt perioada Răpirii, creaționismul pământului tânăr vs. creaționismul pământului bătrân, carismatic vs. necarismatic, premilenism vs. amilnenism etc. Aceste doctrine creștine sunt importante. Toate doctrinele creștine au o anumită importanță. Dar doctrinele acestea probabil că nu sunt cele pentru care merită să aibă loc diviziuni/separări. Există credincioși dedicați, care-L iubesc pe Cristos de ambele părți ale acestei chestiuni. Nu trebuie să creăm diviziuni pe baza chestiunilor neesențiale, cel puțin nu până acolo încât să punem la îndoială validitatea credinței celuilalt.

Totuși, sunt grade de diviziune care sunt potrivite chiar cu privire la doctrinele creștine neesențiale. O biserică trebuie să fie unită și în același gând cu privire la obiectiv, priorități și lucrare. Dacă există o problemă doctrinară care împiedică un obiectiv unificat al lucrării, e bine ca o persoană să caute o altă biserică, în loc să stârnească conflict și diviziune în cadrul unei biserici. Acest fel de diviziuni au fost cauza multor diviziuni/denominații în cadrul credinței creștine. Unii glumesc că divizarea unei biserici e cel mai ușor mod de a planta o biserică nouă. Dar dacă divizarea datorită unei doctrine neesențiale e necesară pentru a preveni lipsa de unitate și conflictul, atunci această divizare trebuie să aibă loc.

Dacă toți ar lăsa deoparte preconcepțiile, prejudecățile și presupozițiile și ar accepta pur și simplu doctrinele creștine pe care le prezintă Biblia, diviziunea nu ar fi o problemă. Dar suntem ființe căzute și infectate de păcat (Eclesiastul 7.20, Romani 3.23). Păcatul ne împiedică să înțelegem și să aplicăm în mod perfect Cuvântul lui Dumnezeu. Neînțelegerea doctrinelor creștine și nesupunerea față de ele e ceea ce cauzează diviziuni, nu doctrinele în sine. Trebuie să ne separăm în mod absolut pe baza doctrinelor centrale ale credinței creștine. Uneori diviziunea pe baza chestiunilor neesențiale e și ea necesară (cu toate că e o diviziune într-un mai mic grad). Dar nu trebuie niciodată să dăm vina pe doctrină pentru diviziune. Doctrina creștină, în realitate, este singura cale spre unitatea adevărată, deplină și biblică în Trupul lui Cristos.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
De ce doctrina creștină creează atâtea diviziuni?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries