settings icon
share icon
Întrebare

Calvinism sau Arminianism – care punct de vedere este corect?

Răspuns


Calvinismul şi Arminianismul sunt două sisteme teologice care urmăresc să explice relaţia între suveranitatea lui Dumnezeu şi responsabilitatea oamenilor în ceea ce priveşte mântuirea. Calvinismul este denumit după numele lui John Calvin, un teolog francez care a trăit în perioada 1509 - 1564. Arminianismul este denumit astfel după numele lui Iacobus Arminius, un teolog olandez care a trăit între anii 1560 şi 1609.

Ambele sistemele teologice pot fi prezentate sintetic în 5 puncte. Calvinismul declară corupţia morală totală a omului, în timp ce Arminianismul spune că oamenii sunt doar parţial corupţi moral. Corupţia morală totală presupune că fiecare caracteristică a omului este afectată de păcat, aşa încât fiinţele umane nu pot veni la Dumnezeu pe baza voinţei lor proprii. Corupţia morală parţială presupune la fel ca fiecare caracteristică a omului este afectată de păcat, însă nu până la nivelul la care oamenii devin incapabili să îşi pună credinţa în Dumnezeu folosindu-se de voinţa lor în acest sens.

Calvinismul proclamă alegerea necondiţionată în timp ce Arminianismul proclamă alegerea condiţionată. Alegerea necondiţionată presupune că Dumnezeu alege oamenii pentru mântuire ţinând cont exclusiv de voia Sa, persoana vizată neputând influenţa cu nimic aceasta. Alegerea condiţionată presupune că Dumnezeu alege oamenii pentru mântuire pe baza cunoaşterii Sale mai dinainte în ceea ce priveşte persoanele care vor crede în Hristos pentru a fi mântuiţi.

Calvinismul proclamă ispăşirea limitată, în timp ce Arminianismul proclamă ispăşirea nelimitată. Acesta este cel mai controversat dintre toate cele 5 puncte discutate aici. Ispăşirea limitată presupune că Iisus a murit numai pentru cei aleşi. Ispăşirea nelimitată arată că Iisus a murit pentru toţi, însă moartea Sa nu îşi produce efectele până persoana în cauză crede în Hristos.

Calvinismul proclamă harul irezistibil în timp ce Arminianismul proclamă harul care poate fi respins. Harul irezistibil presupune că atunci când Dumnezeu cheamă o persoană la mântuire, acea persoană va răspunde în mod inevitabil. Harul care poate fi respins presupune că Dumnezeu cheamă pe toţi oamenii la mântuire, însă mulţi se împotrivesc şi resping această chemare.

Calvinismul proclamă perseverenţa sfinţilor, în timp ce Arminianismul proclamă mântuirea condiţionată. Perseverenţa sfinţilor se referă la conceptul potrivit căruia o persoană care este aleasă de Dumnezeu va persevera în credinţă şi niciodată nu se va dezice de Hristos şi nu se va întoarce de la El niciodată. Mântuirea condiţionată este punctul de vedere care spune că un credincios în Hristos ar putea, pe baza liberului său arbitru, să se lepede de Hristos şi astfel să îşi piardă mântuirea.

Aşadar, în disputa aceasta dintre Calvinism şi Arminianism, care dintre cele două puncte de vedere este corect? Este foarte interesant să observăm că în diversitatea Trupului lui Hristos, există tot felul de păreri care îmbină atât Calvinismul cât şi Arminianismul. Există Calvinişti convinşi pe cele 5 puncte esenţiale, tot aşa cum există Arminianişti convinşi, dar în acelaşi timp există oameni care cred în 3 puncte calviniste şi în două aminianiste. Mulţi credincioşi se găsesc undeva la mijloc, îmbinând cele două puncte de vedere. În final, părerea noastră este că ambele sisteme eşuează în dorinţa lor de a explica neexplicabilul. Fiinţele umane sunt incapabile să înţeleagă pe deplin un astfel de concept. Da, Dumnezeu este absolut suveran şi ne cunoaşte pe toţi. Da, oamenii sunt chemaţi să ia o decizie sinceră de a-şi pune credinţa în Hristos pentru mântuirea personală. Aceste două lucruri par să fie contradictorii pentru noi, însă pentru Dumnezeu ele au sens în mod total.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Calvinism sau Arminianism – care punct de vedere este corect?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries