settings icon
share icon
Întrebare

Ce este predestinarea? Este predestinarea biblică?

Răspuns


Romani 8:29-30 spune: “Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit”. Efeseni 1:5 şi 11 declară de asemenea: “ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii Sale… În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale”. Sunt foarte mulţi oameni care se opun vehement doctrinei predestinării. Cu toate acestea, predestinarea este o doctrină biblică. Cheia stă în înţelegerea a ceea ce reprezintă predestinarea din punct de vedere biblic.

Cuvântul “predestinat” utilizat în sensul Scripturii provine din cuvântul grec “proorizo,” care are sensul de “determinat mai dinainte,” “ordonat,” “decis dinainte”. Aşadar, predestinarea constă în aceea că Dumnezeu anumite lucruri înainte ca ele să se întâmple în realitate. Ce anume stabileşte Dumnezeu ca se va întâmpla? Conform cu Romani 8:29-30, Dumnezeu a prestabilit că anumite persoane vor fi conform cu imaginea Fiului Său, vor fi chemaţi, îndreptăţiţi şi glorificaţi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu stabileşte că anumite persoane vor fi mântuite. Sunt numeroase versetele din Scriptură care se referă la cei ce cred în Hristos ca fiind aleşi (Matei 24:22, 31; Marcu 13:20, 27; Romani 8:33; 9:11; 11:5-7,28; Efeseni 1:11; Coloseni 3:12; 1 Tesaloniceni 1:4; 1 Timotei 5:21; 2 Timotei 2:10; Tit 1:1; 1 Petru 1:1-2; 2:9; 2 Petru 1:10). Predestinarea este doctrina biblică prin care se spune că Dumnezeu, în suveranitatea Sa, alege anumiţi oameni care sunt mântuiţi.

Cea mai des întâlnită obiecţie la doctrina predestinării este că nu este corect să se întâmple aşa. De ce i-ar alege Dumnezeu pe unii şi pe alţii nu? Lucrul important pe care trebuie să ni-l amintim aici este că nimeni nu merită să fie mântuit. Toţi am păcătuit (Romani 3:23) şi merităm să primim pedeapsa veşnică (Romani 6:23). Ca rezultat, Dumnezeu ar putea fi drept şi numai dacă ne-ar trimite pe toţi să petrecem veşnicia în iad. Totuşi, Dumnezeu alege ca unii dintre noi să fim mântuiţi. El nu este în acest fel nedrept cu cei care nu sunt aleşi, pentru că ei în esenţă primesc ceea ce merită. Prin faptul că alege să fie milostiv faţă de unii, Dumnezeu nu este nicidecum nedrept cu alţii. Nimeni nu merită absolut nimic de la Dumnezeu – prin urmare nimeni nu poate obiecta dacă nu primeşte nimic de la Dumnezeu. O ilustraţie în acest sens ar putea fi să ne închipuim că aş dărui nişte bani către 5 persoane dintr-un grup de 20. Ar putea fi ceilalţi 15 supăraţi că nu au primit şi ei bani? Probabil că da. Au ei dreptul însă să fie supăraţi? Nicidecum. De ce? Pentru că pur şi simplu nu le datorez niciunuia bani. Pur şi simplu am decis să fiu darnic doar cu unii din grup.

Dacă Dumnezeu este Cel care îi alege pe cei care sunt mântuiţi, cum rămâne atunci cu libertatea noastră de decizie în a alege să credem în Hristos? Biblia spune că noi avem liberul arbitru – toţi cei care aleg să creadă în Iisus Hristos vor fi mântuiţi (Ioan 3:16; Romani 10:9-10). Biblia nu Îl prezintă pe Dumnezeu ca respingând pe vreun om care crede în El sau pe cineva care Îl caută (Deuteronom 4:29). Cumva, în taina lui Dumnezeu, predestinarea lucrează mână în mână cu persoanele care sunt atrase de Dumnezeu (Ioan 6:44) şi care cred pentru a primi mântuirea (Romani 1:16). Dumnezeu îi predestinează pe cei care vor fi mântuiţi, însă noi trebuie să Îl alegem pe Hristos pentru a fi mântuiţi. Ambele aspecte sunt adevărate în mod egal. Romani 11:33 spune: “O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!”

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este predestinarea? Este predestinarea biblică?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries