settings icon
share icon
Întrebare

Ce sunt revelația generală și revelația specială?

Răspuns


Revelația generală și revelația specială sunt două moduri prin care Dumnezeu a ales să Se descopere umanității. Revelația generală se referă la adevărurile generale care pot fi cunoscute despre Dumnezeu prin natură. Revelația specială se referă la adevăruri mai specifice care pot fi cunoscute despre Dumnezeu prin moduri supranaturale.

Referitor la revelația generală, Psalmul 19:1-4 declară: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit; dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii.” După acest pasaj, existența și puterea lui Dumnezeu pot fi văzute clar prin observarea universului. Ordinea, complexitatea și minunea creației vorbesc despre existența unui Creator puternic și glorios.

Revelația generală este, de asemenea, prezentată și în Romani 1:20: „În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți”. Asemenea Psalmului 19, Romani 1:20 ne învață că puterea veșnică a lui Dumnezeu și natura Sa divină sunt „văzute lămurit” și „înțelese” din ceea ce a fost creat, astfel că nu avem nicio scuză să negăm aceste adevăruri. Având aceste pasaje din Scriptură în minte, probabil o definiție a revelației generale este „revelația lui Dumnezeu față de toți oamenii, în toate timpurile și în toate locurile, care demonstrează existența lui Dumnezeu și faptul că El este inteligent, puternic și transcendent.”

Revelația specială este felul în care a ales Dumnezeu să Se descopere prin moduri miraculoase. Revelația specială include apariții fizice ale lui Dumnezeu, vise, viziuni, Cuvântul scris și, cel mai important, Isus Hristos. Biblia înregistrează apariția lui Dumnezeu în formă fizică în numeroase ocazii (Geneza 3:8, 18:1; Exodul 3:1-4, 34:5-7) și faptul că Dumnezeu le vorbește oamenilor prin vise (Geneza 28:12, 37:5; 1 Împărați 3:5; Daniel 2) și viziuni (Geneza 15:1; Ezechiel 8:3-4; Daniel 7; 2 Corinteni 12:1-7).

Descoperirea lui Dumnezeu prin Cuvântul Său, Biblia, este de importanță primordială, una dintre formele de revelație specială. Dumnezeu a ghidat în mod miraculos autorii Scripturii pentru a înregistra în mod corect mesajul Său pentru umanitate, permițându-le să își folosească propriul stil și personalitatea. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ (Evrei 4:12). Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat, de folos și suficient (2 Timotei 3:16-17). Dumnezeu a lăsat ca adevărul despre El să fie înregistrat în formă scrisă pentru că El cunoștea lipsa de acuratețe și fidelitate a tradiției orale. De asemenea, a înțeles că visele și viziunile omului pot fi interpretate greșit. Dumnezeu a decis să descopere tot ceea ce umanitatea are nevoie să cunoască despre El, așteptările Sale și ceea ce a făcut El, în Biblie.

Forma supremă de revelație specială este în Persoana lui Isus Hristos. Dumnezeu a devenit o ființă umană (Ioan 1:1, 14). Evrei 1:1-3 rezumă aceasta cel mai bine: „După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte.” Dumnezeu a luat formă umană în persoana lui Isus Hristos, pentru a Se identifica cu noi, pentru a ne oferi un model, pentru a ne învăța, pentru a ni Se descoperi și, cel mai important, pentru a oferi mântuire, smerindu-Se în moarte pe cruce (Filipeni 2:6-8). Isus Hristos este „revelația specială” supremă a lui Dumnezeu.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce sunt revelația generală și revelația specială?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries