settings icon
share icon
Întrebare

Ce este arminiansmul? Este el biblic?

Răspuns


Arminianismul este un sistem de credințe care încearcă să explice relația dintre suveranitatea lui Dumnezeu și voința liberă a oamenilor, în special în ceea ce privește mântuirea. Arminianismul e denumit după Iacob Arminius (1560-1609), un teolog olandez. În timp ce calvinismul pune în evidență suveranitatea lui Dumnezeu, arminianismul accentuează responsabilitatea omului. Dacă arminianismul ar fi împărțit în cinci puncte, în mod asemănător cu calvinismul, acestea ar fi:

(1) Depravarea parțială – omenirea este depravată, dar încă capabilă să-L caute pe Dumnezeu. Suntem căzuți și pătați de păcat, dar nu în măsura în care să nu putem alege să venim la Dumnezeu și să acceptăm mântuirea, cu ajutorul harului în așteptare al lui Dumnezeu. Fiind dat acest har, voința liberă a oamenilor are puterea să cedeze în fața influenței Duhului Sfânt. Observație: mulți arminieni resping depravarea parțială și susțin un punct de vedere foarte apropiat de cel calvinist al depravării totale. (2) Alegerea condiționată – Dumnezeu îi „alege" numai pe cei despre care știe că vor alege să creadă. Nimeni nu este predeterminat pentru cer sau pentru iad. (3) Ispășirea nelimitată – Isus a murit pentru toți, și pentru cei care nu sunt aleși și care nu vor crede. Moartea lui Isus a fost pentru toată omenirea și oricine poate fi mântuit prin credința în El. (4) Harul căruia i se poate rezista – Chemarea lui Dumnezeu la mântuire poate fi refuzată și/sau respinsă. Ne putem împotrivi atragerii lui Dumnezeu către mântuire, dacă alegem. (5) Mântuirea condiționată – Creștinii își pot pierde mântuirea dacă resping în mod activ influența Duhului Sfânt în viața lor. Pentru a-și păstra mântuirea, creștinul trebuie să o mențină. Observație: mulți arminieni neagă „mântuirea condiționată" și susțin, în schimb, „siguranța veșnică".

Singurul punct al arminianismului pe care calviniștii în patru puncte îl cred biblic este punctul #3 – Ispășirea nelimitată. 1 Ioan 2.2 spune: „El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi." 2 Petru 2.1 ne spune că Domnul Isus a răscumpărat chiar proroci falși, care sunt condamnați: „În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică." Mântuirea Domnului Isus e disponibilă pentru oricine și tuturor celor care vor crede în El. Isus nu a murit doar pentru aceia care vor fi mântuiți.

Calvinismul în patru puncte (poziția oficială a Got Questions Ministries) consideră că celelalte patru puncte ale arminianismului sunt nebiblice într-o măsură sau alta. Romani 3.10-18 dovedește depravarea totală. Alegerea condiționată, sau alegerea bazată pe faptul că Dumnezeu cunoaște de dinainte acțiunile umane, dezaccentuează suveranitatea lui Dumnezeu (Romani 8.28-30). Harul rezistibil subapreciază puterea și hotărârea lui Dumnezeu. Mântuirea condiționată face ca mântuirea să fie o răsplată pentru muncă, în loc să fie un dar al harului (Efeseni 2.8-10). Sunt chestiuni problematice în ambele sisteme, însă calvinismul e mult mai bazat pe Biblie decât arminianismul. Totuși, ambele sisteme nu reușesc să explice în mod adecvat relația dintre suveranitatea lui Dumnezeu și voința liberă a omenirii – pentru că e imposibil pentru o minte omenească finită să discearnă un concept pe care numai Dumnezeu îl poate înțelege în întregime.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este arminiansmul? Este el biblic?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries