settings icon
share icon
Întrebare

Ce este noul legământ?

Răspuns


Noul legământ (sau Noul Testament) este promisiunea pe care o face Dumnezeu omenirii că va ierta păcatul și va restaura părtășia cu cei a căror inimă se întoarce la El. Isus Cristos este Mijlocitorul noului legământ și moartea Lui pe cruce este baza acestei promisiuni (Luca 22.20). Noul legământ a fost prevestit când legământul cel vechi era încă valabil – profeții Moise, Ieremia și Ezechiel fac cu toții referire la noul legământ.

Vechiul legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul Lui cerea ascultare strictă de legea mozaică. Pentru că plata păcatului este moartea (Romani 6.23), Legea făcea necesar ca Israelul să aducă jertfe zilnice ca ispășire pentru păcat. Dar Moise, prin care Dumnezeu a stabilit vechiul legământ, a anticipat, de asemenea, noul legământ. În una dintre ultimele dăți când s-a adresat națiunii Israel, Moise a privit înainte la o vreme în care Israelului îi va fi dată o „minte ca să priceapă” (Deuteronomul 29.4).

Moise a prevestit că Israelul nu va reuși să țină vechiul legământ (Deuteronomul 29.22-28), dar a văzut apoi o vreme de restaurare (Deuteronomul 301-5). Atunci, spune Moise, „Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești” (versetul 6). Legământul cel nou implică o schimbare totală a inimii, astfel încât poporul lui Dumnezeu să-I fie plăcut în mod natural.

Profetul Ieremia a prevestit și el noul legământ. „«Iată, vin zile», zice Domnul, «când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. ... Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea», zice Domnul: «Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.»” (Ieremia 31.31, 33) Isus Cristos a venit să împlinească Legea lui Moise (Matei 5.17) și să întemeieze un nou legământ între Dumnezeu și poporul Lui. Vechiul legământ a fost scris pe piatră, dar noul legământ e scris pe inimi. Intrarea în noul legământ e posibilă numai prin credința în Cristos, care Și-a vărsat sângele să ia păcatele lumii (Ioan 1.29). Luca 22.20 relatează cum Isus, la cea din urmă Cină, a luat un pahar și a spus: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

Legământul cel nou e menționat și în Ezechiel 36.26-27: „Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele.” Ezechiel enumeră aici câteva aspecte ale noului legământ: o inimă nouă, un duh nou, locuirea Duhului Sfânt și adevărata sfințenie. Legea mozaică nu putea asigura niciunul dintre aceste lucruri (vezi Romani 3.20).

Legământul cel nou i-a fost dat inițial lui Israel și include promisiunea rodniciei, a binecuvântării și a existenței în pace în Țara Promisă. În Ezechiel 36.28-30 Dumnezeu spune: „Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri; voi veți fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru. ... Voi chema grâul și-l voi înmulți; nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtați ocara foametei printre neamuri.” Deuteronomul 30.1-5 conține promisiuni similare legate de Israelul aflat sub noul legământ. După învierea lui Cristos, și neamurile au fost aduse sub binecuvântarea noului legământ (Faptele Apostolilor 10, Efeseni 2.13-14). Împlinirea noului legământ va fi văzută în două locuri: pe pământ, în timpul împărăției milenare, și în ce, pentru toată veșnicia.

Nu mai suntem sub Lege, ci sub har (Romani 6.14-15). Vechiul legământ și-a îndeplinit scopul și a fost înlocuit de „un legământ mai bun” (Evrei 7.22) „Dar, acum, Cristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.” (Evrei 8.6)

Sub noul legământ, ni se dă ocazia să primim mântuirea ca pe un dar fără plată (Efeseni 2.8-9). Responsabilitatea noastră este să manifestăm credință în Cristos, Cel care a împlinit Legea în locul nostru și a pus capăt jertfelor cerute de Lege prin propria Lui moarte ca jertfă. Prin Duhul Sfânt dătător de viață care locuiește în toți credincioșii (Romani 8.9-11), suntem părtași moștenirii lui Cristos și ne bucurăm de o relație permanentă, neîntreruptă cu Dumnezeu (Evrei 9.15).

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce este noul legământ?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries