settings icon
share icon
Întrebare

Ce este legământul mozaic?

Răspuns


Legământul mozaic este un legământ condițional încheiat între Dumnezeu și națiunea Israel la muntele Sinai (Exodul 19-24). Uneori e numit legământul sinaitic, dar cel mai adesea e denumit legământul mozaic, având în vedere că Moise a fost conducătorul lui Israel ales de Dumnezeu la acea vreme. Modelul legământului e foarte similar cu alte legăminte antice ale vremii, pentru că are loc între un Împărat suveran (Dumnezeu) și poporul sau supușii Lui (Israel). În momentul legământului, Dumnezeu i-a amintit poporului obligațiile pe care le avea de a fi ascultător de Legea Lui (Exodul 19.5) și cei din popor au fost de acord cu legământul când au spus: „Vom face tot ce a zis Domnul!” (Exodul 19.8) Acest legământ va servi pentru a separa națiunea Israel de toate celelalte națiuni pentru a fi poporul ales al lui Dumnezeu și a fost la fel de obligatoriu ca legământul necondițional pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avraam, pentru că e și el un legământ de sânge. Legământul mozaic e un legământ semnificativ atât în istoria răscumpărării lui Dumnezeu, cât și în istoria națiunii Israel prin care Dumnezeu a ales în mod suveran să binecuvânteze lumea atât cu Cuvântul Lui scris, cât și cu Cuvântul viu, Isus Cristos.

Legământul mozaic avea în centru darea Legii divine de către Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai. În înțelegerea diferitelor legăminte din Biblie și a relației lor unele cu celelalte, e important să pricepem faptul că legământul mozaic se deosebește semnificativ de legământul avraamic și de legămintele biblice ulterioare pentru că e condițional prin faptul că binecuvântările promise de Dumnezeu sunt strâns legate de ascultarea lui Israel de Legea mozaică. Dacă Israelul va fi ascultător, Dumnezeu îl va binecuvânta, dar dacă nu va asculta, Dumnezeu îl va pedepsi. Binecuvântările și blestemele care sunt asociate cu acest legământ condițional se găsesc descrise în detaliu în Deuteronomul 28. Celelalte legăminte din Biblie sunt legăminte unilaterale ale promisiunilor, în care Dumnezeu Se obligă să facă ceea ce a promis, indiferent de ce ar face cei cărora le sunt adresate promisiunile. Pe de altă parte, legământul mozaic e un acord bilateral care specifică obligațiile ambelor părți ale legământului.

Legământul mozaic are însemnătate în mod special pentru că în el Dumnezeu promite să-l facă pe Israel „o împărăție de preoți și un neam sfânt” (Exodul 19.6). Israel trebuia să fie lumina lui Dumnezeu pentru lumea întunecată din jurul lor. Trebuiau să fie o națiune separată și cu o chemare, astfel încât toți cei din jurul lor să știe că I se închinau lui Iahve, Dumnezeul care respectă legămintele. E important pentru că în cadrul lui Israelul a primit Legea mozaică ce trebuia să fie un îndrumător care să indice spre venirea lui Cristos (Galateni 3.24-25). Legea mozaică urma să le arate oamenilor păcătoșenia și nevoia lor de un Salvator și despre Legea mozaică a spus Cristos Însuși că a venit nu să o strice, ci să o împlinească. Acesta e un aspect important, pentru că unii oameni intră în confuzie crezând că ținerea Legii i-a mântuit pe oameni în Vechiul Testament, dar Biblia arată clar mântuirea a fost întotdeauna numai prin credință, și promisiunea mântuirii prin credință pe care i-a făcut-o Dumnezeu lui Avraam ca parte din legământul avraamic a rămas valabilă (Galateni 3.16-18).

De asemenea, sistemul de jertfe al legământului mozaic nu îndepărta în mod real păcatele (Evrei 10.1-4); el pur și simplu prefigura purtarea păcatelor de către Cristos, Marele Preot perfect care a fost și jertfa supremă (Evrei 9.11-28). Prin urmare, legământul mozaic în sine, cu toate legile lui detaliate, nu i-a putut mântui pe oameni. Nu este vorba că exista vreo problemă cu Legea în sine, fiindcă Legea e perfectă și a fost dată de un Dumnezeu perfect, dar Legea nu avea puterea de a le da oamenilor o viață nouă și oamenii nu au fost în stare să asculte în mod perfect de Lege (Galateni 3.21).

Legământul mozaic este numit și vechiul legământ (2 Corinteni 3.14, Evrei 8.6, 13) și a fost înlocuit de noul legământ în Cristos (Luca 22.20, 1 Corinteni 11.25, 2 Corinteni 3.6, Evrei 8.8, 13, 9.15, 12.24). Legământul cel nou în Cristos e mult mai bun decât vechiul legământ mozaic pe care îl înlocuiește pentru că împlinește promisiunile făcute în Ieremia 31.31-34, așa cum sunt citate în Evrei 8.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce este legământul mozaic?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries