settings icon
share icon
Întrebare

Ce este antinomianismul?

Răspuns


Cuvântul antinomianism vine de la cuvântul grecesc anti, care înseamnă „împotrivă", și nomos, care înseamnă „lege". Antinomianism înseamnă „împotriva legii". Din punct de vedere teologic, antinomianismul este credința că nu există legi morale pe care Dumnezeu așteaptă ca creștinii să le împlinească. Antinomianismul ia o învățătură biblică și o duce la o concluzie nebiblică. Învățătura biblică este că creștinilor nu li se cere să împlinească Legea vechi-testamentară ca mijloc prin care să obțină mântuirea. Când Isus Cristos a murit pe cruce, El a împlinit Legea vechi-testamentară (Romani 10.4, Galateni 3.23-25, Efeseni 2.15). Concluzia nebiblică este că nu există nicio lege morală pe care Dumnezeu așteaptă ca creștinii să o împlinească.

Apostolul Pavel a abordat problema antinomianismului în Romani 6.1-2: „Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat?" Cel mai frecvent atac împotriva doctrinei mântuirii numai prin har este că ea încurajează păcatul. Oamenii se pot întreba: „Dacă sunt mântuit prin har și toate păcatele mele sunt iertate, de ce să nu păcătuiesc cât vreau?" Acest fel de gândire nu este rezultatul unei convertiri adevărate, pentru că convertirea adevărată rodește o dorință mai mare de a asculta, nu una mai mică. Dorința lui Dumnezeu – și dorința noastră când suntem regenerați de Duhul Sfânt – este să luptăm să nu păcătuim. Din recunoștință pentru harul și iertarea Lui, vrem să-I fim plăcuți. Dumnezeu ne-a dat darul Lui infinit de îndurător în mântuirea prin Domnul Isus (Ioan 3.16, Romani 5.8). Răspunsul nostru este să ne dedicăm viața Lui din iubire, închinare și recunoștință pentru ceea ce a făcut pentru noi (Romani 12.1-2). Antinomianismul este nebiblic prin faptul că aplică în mod eronat înțelesul favorii plină de îndurare a lui Dumnezeu.

Un al doilea motiv pentru care antinomianismul nu este biblic e că există o lege morală pe care Dumnezeu așteaptă să o împlinim. 1 Ioan 5.3 ne spune: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele." Ce este această lege pe care Dumnezeu așteaptă să o împlinim? Este legea lui Cristos – „«Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.» Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Prorocii." (Matei 22.37-40) Nu, nu suntem sub Legea vechi-testamentară. Da, suntem sub legea lui Cristos. Legea lui Cristos nu este o listă amplă de coduri juridice. Este o lege a dragostei. Dacă-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea, nu vom face nimic care să nu-I placă. Dacă ne iubim aproapele ca pe noi înșine, nu-i vom face niciun rău. Ascultarea de legea lui Cristos nu e o cerință ca să obținem sau să păstrăm mântuirea. Legea lui Cristos e ceea ce așteaptă Dumnezeu de la un creștin.

Antinomianismul este contrar cu tot ceea ce ne învață Biblia. Dumnezeu așteaptă de la noi să trăim o viață de moralitate, integritate și dragoste. Isus Cristos ne-a eliberat poruncile împovărătoare ale Legii vechi-testamentare, însă acest lucru nu ne dă acces liber la păcat, ci, în schimb un legământ al harului. Noi trebuie să ne luptăm să biruim păcatul și să cultivăm neprihănirea, depinzând de ajutorul Duhului Sfânt. Faptul că suntem eliberați prin îndurarea lui Dumnezeu de cerințele Legii vechi-testamentare trebuie să aibă ca rezultat trăirea noastră în ascultare de legea lui Cristos. 1 Ioan 2.3-6 spune astfel: „Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: «Îl cunosc» și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus."

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este antinomianismul?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries