Pitanja o Kršćanskom životu


Šta je to Kršćanin?

Kako mogu da znam Božiju volju za svoj život? Šta Biblija kaže o poznavanju Božije volje?

Da li Kršćani moraju da budu poslušni Starozavjetnom Zakonu?

Kako mogu da pobijedim grijeh u mom kršćanskom životu?

Šta Biblija kaže o kršćanskom desetku?

Kako mogu da evangeliziram svoje prijatelje i porodicu bez da ih uvrijedim ili odgurnem od sebe?

Kršćanski post – šta Biblija kaže o tome?

Kako mogu da oprostim onima koji zgriješe protiv mene?

Šta je duhovni rast?

Šta Biblija kaže o duhovnoj borbi?

Kako mogu da prepoznam glas koji je od Boga?

Šta je tjelesni Kršćanin?

Zašto su svi Kršćani licemjeri?

Kako mogu da iskusim radost u svom kršćanskom životu?

Šta je kršćanska meditacija?

Šta je kršćanska duhovnost?

Zašto treba da priznajemo svoje grijehe ako su nam oni već oprošteni? (1. Ivanova 1:9)?

Ako sam spašen i ako su mi svi grijesi oprošteni, zašto ne bih nastavio da griješim?

Šta je Božija vojna oprema?

Kada, zašto i kako nas Gospod disciplinuje kada zgriješimo?

Kako bi Kršćanin trebalo da se odnosi prema osjećanju krivice vezano za grijehe iz prošlosti, bilo da ih je počinio prije ili nakon spasenja?

Šta Biblija kaže o legalizmu?

Ko sam ja u Kristu?


Vrati se na bosansku stranu
Pitanja o Kršćanskom životu