Dobra vijest


Imaš li vječni život?

Kako primam Božije oproštenje?

Ja sam Musliman, zašto bih razmišljao o tome da postanem Kršćanin?

Šta znači biti nanovorođeni Kršćanin?

Šta su to četiri duhovna zakona?

Kako da imam ispravan odnos sa Bogom?

Da li je Isus jedini put do neba?

Kako mogu da znam zasigurno da ću da odem u nebo kad umrem?

Da li postoji život poslije smrti?

Šta znači prihvatiti Isusa kao svog ličnog Spasitelja?

Šta je plan spasenja?

Koja je prava religija za mene?

Šta je rimski put spasenja?

Šta je grešnička molitva?

Šta je to Kršćanin?

Kako mogu da postanem Kršćanin?

Kako mogu da postanem dijete Božije?

Kako da se obratim na Kršćanstvo?

Ići u nebo – kako mogu da budem siguran u svoju vječnu destinaciju?

Šta znači to da Isus spašava?

Kako da ne odem u pakao?

Šta je molitva spasenja?

Koji su to koraci ka spasenju?

Šta je prava religija?

Ko se može spasiti? Može li se svako spasiti?

Upravo sam stavio svoju vjeru u Isusa…šta sad?


Vrati se na bosansku stranu
Dobra vijest