settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da odolim iskušenju?

Odgovor


Pismo nam kaže da se svi mi suočavamo sa iskušenjima. Prva Korinćanima 10:13 kaže: "Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske". Vjerovatno nam ovo pruža malo ohrabrenja, jer često osjećamo kao da se svijet sručio samo na nas, a da su drugi imuni na iskušenja. Rečeno nam je da je i Krist bio kušan: "Jer nemamo velikoga svećenika, koji se ne bi mogao sažaliti s naših slaboća, nego koji je u svemu iskušan kao i mi, osim grijeha" (Hebrejima 4:15).

Odakle, onda, iskušenja dolaze? Kao prvo, ne dolaze od Boga, iako ih On dopušta. Jakov 1:13 kaže: "jer Bog ne može biti kušan na zlo, a on ne kuša nikoga". U prvom poglavlju Joba vidimo da je Bog dozvolio Sotoni da ga iskuša, ali uz određena ograničenja. Sotona tumara zemljom kao lav, tražeći koga da proždere (1. Petrova 5:8). Deveti stih nam kaže da mu se odupremo, znajući da i drugi kršćani podnose njegove napade. Po ovim citatima možemo da znamo da iskušenja dolaze od Sotone. U Jakovu 1:14 vidimo da ona isto tako potiču i od nas. Iskušani smo "vlastitom požudom, koja nas vuče i mami" (14. stih). Mi sebi dozvoljavamo da imamo određene misli, da idemo na mjesta na koja ne bismo smjeli i donosimo odluke zasnovane na našoj požudi koja nas vodi u iskušenje.

Kako se onda odupremo iskušenjima? Najprije se moramo prisjetiti primjera kada je Sotona kušao Isusa u pustinji, u Mateju 4:1-11. Svako od sotonskih iskušenja se susrelo sa istim odgovorom: "Pisano je", nakon čega je slijedio stih iz Pisma. Ako je Sin Božiji koristio Riječ Božiju da djelotvorno okonča iskušenja – za šta znamo da je djelovalo jer, nakon tri bezuspješna pokušaja, "Tada ga ostavi đavo" (11. stih) – koliko više mi treba da je koristimo kako bismo odbili vlastita iskušenja? Svi naši napori da se odupremo će biti slabi i nedjelotvorni ako nisu osnaženi Duhom Svetim postojanim čitanjem, proučavanjem i razmišljanjem o Riječi. Na ovaj način ćemo biti "promijenjeni obnovljenjem uma svoga" (Rimljanima 12:2). Ne postoji drugo oružje protiv iskušenja osim "mača Duha, koji je Riječ Božija" (Efežanima 6:17). Kološanima 3:2 kaže: "Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji". Ako su naši umovi ispunjeni posljednjim TV emisijama, muzikom i svim ostalim što naša kultura ima da ponudi, bićemo bombardovani porukama i slikama koje neizbježno vode u grešnu požudu. Ali ako su nam misli pune veličanstvom i svetošću Božijom, Kristovim saosjećanjem i ljubavlju, a njihov sjaj je ocrtan u Njegovoj savršenoj Riječi, vidjećemo da se naš interes za požudama svijeta smanjuje i nestaje. Ali bez uticaja Riječi na naše umove, otvoreni smo za bilo šta što Sotona želi da baci na nas.

Ovo je, znači, jedini način da čuvamo svoja srca i umove, kako bismo držali izvore iskušenja podalje od sebe. Sjetimo se Kristovih riječi Njegovim učenicima, u vrtu u noći Njegove izdaje: "Bdijte i molite se, da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ail je tijelo slabo" (Matej 26:41). Većina kršćana ne bi otvoreno željela da skoči u grijeh, a ipak ne možemo da se odupremo upadanju u iste, jer naše tijelo nije dovoljno jako za to. Stavljamo sebe u situacije sa požudnim strastima, ili punimo svoje umove time, a to nas vodi u grijeh.

Mi treba da obnovimo svoje umove, kako nam je rečeno u Rimljanima 12:1-2. Ne smijemo više da razmišljamo kako ovaj svijet razmišlja, ili hodamo na isti način na koji on hoda. Izreke 4:14-15 nam kažu: "Ne stupaj na stazu bezbožnika i ne hodaj putem zlikovaca! Bježi od njega, nemoj ići po njemu; ukloni mu se i prođi ga!" Mi treba da izbjegavamo put svijeta koji nas vodi u iskušenje, jer je naše tijelo slabo. Lako smo odnešeni sopstvenom požudom.

Matej 5:29 sadrži jedan odličan savjet. "Ako te dakle sablažnjava oko tvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje z ate, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao". To zvuči žestoko! Grijeh je žestok! Isus ne kaže da mi bukvalno treba da uklonimo dijelove tijela. Iskopati oko je drastičan potez, a Isus nas uči da, ako je neophodno, trebalo bi da se preduzmu drastične mjere kako bi se izbjegao grijeh.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako mogu da odolim iskušenju?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries