settings icon
share icon
Pitanje

Šta je kršćanska duhovnost?

Odgovor


Kada smo nanovo rođeni, primamo Duha Svetog koji nas zapečati za dan otkupljenja (Efežani 1:13; 4:30). Isus nam je obećao da će nas Duh Sveti “uvoditi u svu istinu” (Ivan 16:13). Dio te istine je primjenjivanje Božijih stvari u našim životima. Kada se to desi, vjernik tada donese odluku da dozvoli Duhu Svetom da preuzme kontrolu. Prava kršćanska duhovnost se zasniva na tome do koje mjere nanovo rođeni kršćanin dozvoljava Duhu Svetom da ga vodi i kontrolise njegov život.

Apostol Pavle govori vjernicima da budu ispunjeni Duhom Svetim. “I ne opijajte se vinom, u kojemu je raspuštenost, nego se punite Duhom” (Efežanima 5:18). Vrijeme u ovom odjeljku je konstantno i stoga znači “nastavite da budete ispunjeni Duhom”. Biti ispunjen Duhom jednostavno znači dozvoliti Duhu Svetom da nas kontroliše, radije nego popuštati željama naše sopstvene tjelesne prirode. U ovom odjeljku Pavle daje poređenje. Kad je neko kontrolisan venom, pijan je i ispoljava određene osobine kao što je nerazgovjetan govor, nestabilan hod i sklonost ka nepodesnom donošenju odluka. Kao što možete pogoditi da je neko pijan radi osobina koje pokazuje, tako će i nanovo rođeni Kršćanin, kojeg vodi Duh Sveti, pokazivati određene karakteristike. Te karakteristike vidimo u Galaćanima 5:22-23, gdje su one nazvane “plod Duha”. To je istinska kršćanska duhovnost, proizvedena radom Duha Svetog u i kroz vjernika. Ovaj karakter nije proizveden sopstvenim naporima. Nanovo rođeni vjernik koji je kontrolisan Duhom Svetim će ispoljiti jasan govor, dosljedan duhovni hod i donosiće odluke zasnovane na Riječi Božijoj.

Stoga, kršćanska duhovnost uključuje izbor koji činimo kako bismo “znali i rasli” u svom dnevnom odnosu sa Gospodom Isusom Kristom, potčinjavajući se službi Duha Svetog u svojim životima. Ovo znači da, kao vjernici, donosimo odluku da očuvamo svoju komunikaciju sa Duhom kroz priznanje grijeha (1. Ivanova 1:9). Kada grijehom rastužimo Duha (Efežani 4:30; 1. Ivanova 1:5-8), podižemo barijeru između sebe i Boga. Kada se pokorimo službi Duha, naš odnos nije narušen (1. Solunjanima 5:19). Kršćanska duhovnost je svjesnost zajedništva sa Duhom Kristovim, neometana tjelesnošću i grijehom. Kršćanska duhovnost se razvija kad nanovo rođeni vjernik pravi dosljedne i konstantne izbore da se prepusti sllužbi Duha Svetog.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je kršćanska duhovnost?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries