Veoma važna pitanja


Ko je Isus Krist? Da li Bog postoji? Postoji li dokaz za postojanje Boga?

Da li je Isus Bog? Da li je Isus ikada tvrdio da je Bog?

Koje su Božije osobine? Kakav je Bog?

Da li je Biblija zaista Božija Riječ?

Šta je Kršćanstvo i šta kršćani vjeruju?

Da li je Bog stvaran? Kako mogu da znam zasigurno da je Bog Stvaran?

Šta je smisao života?

Da li Kršćani moraju da budu poslušni Starozavjetnom Zakonu?

Da li je Kristova božanska priroda biblijska?

Da li se spašava samo vjerom, ili vjerom plus djelima?

Ko je Duh Sveti?

Kako mogu da znam Božiju volju za svoj život? Šta Biblija kaže o poznavanju Božije volje?

Kako mogu da pobijedim grijeh u mom kršćanskom životu?

Zašto ne bih izvršio samoubistvo?

Ako se obratim na Kršćanstvo, moja porodica će me se odreći i biću strašno progonjen u svojoj kulturi. Šta da radim?


Vrati se na bosansku stranu
Veoma važna pitanja