settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Božija vojna oprema?

Odgovor


Izraz “Božija vojna oprema” dolazi iz Efežana 6:13-17: “Zato uzmite Božju vojnu opremu da biste se mogli oduprijeti u zli dan te ostati uspravni do kraja! Stojte dakle tako što ćete opasivati svoje bokove istinom, oblačiti oklop pravde, te se obuvajte u spremnost za evanđelje mira! A iznad svega uzimajte štit vjere kojim ćete moći gasiti sve ognjene strijele đavla! Stavljajte na glavu kacigu spasenja, u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ!”

Efežani 6:12 jasno pokazuju da je sukob sa Sotonom duhovne prirode, te stoga nijedno materijalno oružje ne može biti djelotvorno upotrijebljeno protiv njega i njegovih podanika. Nije nam dana lista određenih taktičkih poteza koje će Sotona upotrijebiti. Međutim, ovaj odjeljak prilično jasno kaže da ćemo, kada vjerno slijedimo sva uputstva, stajati i pobijediti njegovu strategiju.

Prvi element naše vojne opreme je istina (14. stih). Ovo je lako za razumjeti, s obzirom na to da je Sotona “otac laži” (Ivan 8:44). Obmana je visoko na spisku stvari kojih se Bog gnuša. “Lažljiv jezik” je jedna od onih za koje kaže da su “mu mrske” (Izreke 6:16-17). Zbog toga smo potaknuti da opašemo istinu, radi svog sopstvenog posvećenja i oslobođenja, kao i za dobrobit onih kojima svjedočimo.

U 14. stihu nam je također rečeno da stavimo oklop pravednosti. Oklop je čuvao vitalne organe borca od udaraca koji bi inače bili fatalni. Ova pravednost nije ljudska pravednost. To je Kristova pravednost, dana od Boga i prihvaćena vjerom, koja čuva naša srca od Sotonskih optužbi i tereta, i koja čuva naše unutrašnje biće od njegovih napada.

15. stih govori o pripremi stopala za duhovni sukob. U borbi, ponekad neprijatelj postavi opasne prepreke na put ispred vojnika koji su u prvim redovima. Priprema evanđelja mira kao obuće, sugeriše nam šta nam je potrebno da uđemo u teritoriju Sotone, svjesni da će tamo biti zamki, porukom milosti, koja je suštinska u pridobijanju duša za Krista. Sotona postavlja mnogo prepreka na put, kako bi zaustavio širenje Evanđelja.

Štit vjere koji se pominje u 16. stihu sprečava uspješnost Sotoninog sijanja sumnje u Božiju vjernost i Njegovu Riječ. Naša vjera – čiji je Krist “početnik i dovršitelj” (Hebrejima 12:2) – je kao zlatni štit, dragocjen, čvrst i neophodan.

Kaciga spasenja u 17. stihu štiti glavu, održavajući presudan dio tijela. Možemo reći da je našem načinu razmišljanja potrebna zaštita. Glava je sjedište misli, koja, kada je postavljena na sigurnost nade spasenja u vječni život, neće primiti lažnu doktrinu ili dati prostora Sotoninim kušnjama. Nespašena osoba nema nadu kojom će odbiti udarce lažne doktrine, jer nema kacigu spasenja i njen um nije u stanju da razlikuje duhovnu istinu od obmane.

Stih 17 sam tumači značenje mača Duha – on je Riječ Božija. I dok su svi ostali dijelovi odbrambene prirode, mač Duha je jedino ofanzivno oružje u Božijoj vojnoj opremi. On govori o svetosti i sili Riječi Božije. Ne postoji veće duhovno oružje. Kada je Isus bio kušan u pustinji, Riječ Božija je bila Njegov snažni odgovor Sotoni. Kakav je blagoslov da je ta ista Riječ dostupna nama!

U 18. stihu nam je rečeno da se, uz to što nosimo punu Božiju vojnu opremu, molimo u Duhu (što znači, umom Kristovim, Njegovim srcem i Njegovim prioritetima). Ne možemo zanemariti molitvu, pošto njome crpimo duhovnu snagu od Boga. Bez molitve, ako se ne oslanjamo na Boga, naši napori u duhovnoj borbi će biti prazni i uzaludni. Puna Božija vojna oprema – istina, pravednost, Evanđelje, vjera, spasenje, Riječ Božija i molitva – je oruđe koje nam je Bog dao i kroz koje možemo biti duhovno pobjedonosni, savlađujući Sotonine napade i iskušenja.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je Božija vojna oprema?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries