settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da pobijedim grijeh u mom kršćanskom životu?

Odgovor


Biblija govori o sljedećim sredstvima koje imamo da nadvladamo svoju grešnost:

(1) Duh Sveti – Jedan dar koji nam je Bog dao (svojoj crkvi), da budemo pobjednici u kršćanskom životu je Sveti Duh. Bog stavlja djela tijela nasuprot plodu Duha u Galaćanima 5:16-25. U tom odjeljku, mi smo pozvani da hodamo u Duhu. Svi vjernici već imaju Duha Svetoga, ali ovaj dio nam govori da treba da hodamo u njemu, prepuštajući se njegovoj kontrolil. To znači izabrati da budemo osjetljivi na poticanje Svetog Duha u svojim životima, umjesto da slijedimo tijelo.

Razlika koju Duh Sveti može da napravi u životu vjernika je prikazana u Petrovom životu, koji se, prije nego što je bio ispunjen Duhom Svetim, odrekao Isusa tri puta, i to nakon što je rekao da će ga slijediti i do smrti. Nakon što je bio ispunjen, govorio je otvoreno i silno Hebrejima na dan Pentekosta o Spasitelju.

Neko hoda u Duhu ako ne pokušava da zagluši njegovo podsticanje (“gasiti Duha”, kao što je rečeno u 1.Solunjanima 5:19) i umjesto toga traži da bude ispunjen njime (Efežani 5:18-21). Kako je neko ispunjen Duhom Svetim? Najprije, po Božijem izboru, kao što je to bilo u Starom Zavjetu. On izdvaja pojedince i specifične događaje u Starom Zavjetu, da ispuni one koje je odabrao da izvrše djelo koje je htio da bude učinjeno (Postanak 41:38; Izlazak 31:3; Brojevi 24:2; 1.Samuelova 10:10; itd.). Vjerujem da postoji dokaz u Efežanima 5:18-21 i u Kološanima 3:16 da Bog bira da ispuni one koji se pune Božijom Riječju, što je potvrđeno činjenicom da je rezultat svakog ispunjenja u ovim stihovima slično. Tako, to nas dovodi do sljedećeg sredstva.

(2) Riječ Božija, Biblija – 2.Timoteju 3:16-17 kaže da nam je Bog dao svoju Riječ da nas opremi za svako dobro djelo. Ona nas uči kako da živimo i šta da vjerujemo, otkriva nam kada odaberemo pogrešne puteve, pomaže nam da se vratimo na pravi i da ostanemo na njemu. Kao što Hebreji 4:12 kažu, ona je živa i djelotvorna i sposobna da prodre u naša srca da iščupa najdublje probleme koji se ljudkim riječima ne mogu pobijediti. Psalmista govori o njenoj sili koja mijenja živote u Psalmu 119:9, 11, 105 i drugim stihovima. Jošui je rečeno da je ključ uspjeha pobjeđivanja njegovih neprijatelja (analogija duhovnoj borbi) da ne zaboravi ovaj resurs, nego radije da razmišlja o njemu dan i noć, tako da bi mogao da ga drži. To je i činio, čak i kad ono što mu je Bog zapovijedio nije imalo vojno strateškog smisla i to je bio ključ njegove pobjede u borbi za Obećanu zemlju.

Ovo sredstvo je nešto što mi obično tretiramo kao nešto beznačajno. Dajemo mu znak podrške noseći svoje Biblije u crkvu ili čitajući dnevnu pobožnost ili samo poglavlje dnevno, ali zanemarimo učenje stihova napamet, razmišljanje o njima, traženje primjene na naše živote, priznavanje grijeha koje nam oni otkrivaju, slavljenje Boga za darove koje nam otkrivaju da nam je on dao. Mi smo često, ili anoreksični, ili bulimični, kada se radi o Bibiji. Ili ćemo uzeti tek toliko da nas održava u duhovnom životu, jedući iz Riječi samo kada idemo u crkvu (ali nikada progutati dovoljno da budemo zdravi, napredni Kršćani), ili se hranimo često ali nikad ne razmišljamo nad tim dovoljno dugo da bismo dobili duhovnu hranu iz nje.

Važno je da, ako nemaš naviku proučavanja Božije Riječi dnevno na smislen način i pamćenja dijelova koje ti Duh Sveti stavi na srce, počneš da je stvaraš. Sugerišem također da počneš da pišeš dnevnik (može i na kompjuteru, ako kucaš brže nego što pišeš), ili u svesku, itd. Napravi naviku da ne ostavljaš Riječ dok nisi napisao nešto što si dobio iz nje. Ja često zapisujem molitve Bogu, tražeći mu da mi pomogne da se mijenjam u oblastima o kojima mi je i sam govorio. Biblija je sredstvo koje Duh koristi u našim i u životima drugih (Efežanima 6:17), neophodan i glavni dio oklopa koje nam Bog daje, kako bismo se borili u našim duhovnim borbama (Efežani 6:12-18).

(3) Molitva – Ovo je još jedan od bitnih sredstava koje je Bog dao. Opet, to je sredstvo kome Kršćani često neiskreno izražavaju naklonost, ali slabo koriste. Mi imamo molitvene sastanke, vrijeme za molitvu, itd. ali ne koristimo je onako kako nam to prva crkva pokazuje (Djela 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3, itd.). Pavao iznova i iznova pominje kako se on molio za one kojima je služio. Mi ni kada smo sami sa sobom, ne koristimo ovo veličanstveno sredstvo koje nam je dostupno. Ali Bog nam je dao predivna obećanja vezana za molitvu (Matej 7:7-11; Luka 18:1-8; Ivan 6:23-27; 1.Ivanova 5:14-15, itd.). I opet, Pavao je uključuje u svoj odlomak o pripremi za duhovnu borbu (Efežani 6:18)!

Koliko je ona važna? Kada pogledamo ponovo na Petra, vidimo Kristove riječi njemu u Getsemanskom vrtu, prije nego što ga se Petar odrekao. Ondje, dok se Isus molio, Petar je spavao. Isus ga je probudio, rekavši, “Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je spreman, ali je tijelo slabo” (Matej 26:41). Ti, kao i Petar, želiš da radiš ono što je ispravno, ali ne nalaziš snagu za to. Treba da slijedimo Božije upozorenje da nastavimo da tražimo, kucamo, molimo… i On će nam dati snagu koja nam je potrebna (Matej 7:7f.). Ali, treba da damo više od praznih riječi ovom sredstvu.

Ja ne govorim da je molitva magična. Nije. Bog je veličanstven. Molitva je jednostavno prepoznavanje naših sopstvenih ograničenja i Božije neiscrpne moći i okretanje njemu za snagu da činimo ono što ON želi da činimo (neo no što MI želimo) (1.Ivanova 5:14-15).

(4) Crkva – Ovo posljednje sredstvo je ponovo ono koje imamo tendenciju da ignorišemo. Kada je Isus poslao svoje učenike okolo, poslao ih je po dvojicu (Matej 10:1). Kada čitamo o misionarskim putovanjima u Djelima, vidimo da oni nisu išli jedan po jedan, već u grupama od dva i više. Isus je rekao da ondje gdje su dvoje ili troje sabrani u njeovo ime, on je među njima (Matej 18:20). Zapovijedio nam je da ne zaboravimo naše zajedničko okupljanje, kao što je bio običaj nekih, nego da koristimo to vrijeme da ohrabrimo jedan drugog u ljubavi i dobrim djelima (Hebrejima 10:24-25). On nam govori da priznajemo svoje greške jedan drugome (Jakov 5:16). U Starozavjetnim Mudrosnim knjigama, rečeno nam je da željezo oštri željezo, a da čovjek oštri jedan drugoga (Izreke 27:17) “I trostruko se uže ne kida brzo.” Postoji snaga u brojevima (Propovjednik 4:11-12).

Neki koje ja znam su našli braću i sestre u Kristu i oni se čuju telefonom ili se nalaze da pričaju o svom hodu u Kristu, sa čim se bore, itd. i obavezuju se da se mole jedni za druge, kao i da budu odgovorini jedni drugima za to kako primjenjuju Božiju Riječ u svojim odnosima, itd.

Ponekad promjena dođe brzo. Nekad, u nekim područjima, odvija se sporije. Ali, Bog nam je obećao da, kako koristimo njegova sredstva, on ĆE donijeti promjene u naše živote. Istraj, znajući da je on vjeran svojim obećanjima!

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako mogu da pobijedim grijeh u mom kršćanskom životu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries