settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da preuzmem kontrolu nad svojim mislima?

Odgovor


Mnogi kršćani se bore sa ovim pitanjem, posebno u našem svijetu visoke tehnologije, ali preuzimanje kontrole nad našim mislima je od suštinske važnosti. Izreke 4:23 tvrde: "A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život". "Srce" uključuje um i sve što proizilazi iz njega. Neko je rekao da svaki grijeh koji načinimo, učinimo dva puta, jednom u svojim mislima i ponovo kada djelujemo prema njima. Lakše je da oslobodimo svoje živote od grijeha ako se suočimo s njim na nivou misli koja ga rađa, nego ako čekamo da se on ukorijeni u našem životu našim djelima i onda pokušamo da ga iščupamo.

Također postoji i razlika između toga da smo kušani (misao dođe u naš um) i da smo zgriješili (prebivanje nad zlom misli i naslađivanje njom). Važno je da shvatimo da kada neka misao dođe u naš um, procjenjujemo je na osnovu Božije Riječi i određujemo da li bi trebalo da nastavimo tim putem ili da je odbijemo i zamijenimo drugom. Ako smo već dozvolili navici da se razvije u našem misaonom životu, teže je da promijenimo tok misli, čak koliko je teško izvući auto iz duboke brazde i staviti ga u novu traku. Ovdje je nekoliko bibliskih sugestija kako preuzeti kontrolu nad svojim mislima i osloboditi se pogrešnih:

1. Prebivati u Božijoj Riječi, tako da kada grešna misao dođe u naše umove (iskušenje), možemo biti u stanju da je prepoznamo i da znamo u kom pravcu da krenemo. Isus je u pustinji (Matej 4) odgovorio na svako Sotonino iskušenje Pismom, stihovima koji su ga uputili na smijer kojim je znao da Njegove misli treba da idu, umjesto da ide u pravcu grešne misli. Kada je bio kušan da ispuni svoje fizičke potrebe (pretvori kamenje u hljeb), citirao je odlomak o važnosti oslanjanja na Boga. Kada je bio kušan da služi Sotoni kako bi zadobio slavu koju svijet nudi, izrekao je stih koji kaže da treba da služimo samo Bogu, slavimo Njega i govorimo o slavi koja pripada Njemu i onima koji su Njegovi.

Kada je bio kušan da iskuša Boga (da vidi da li je Bog zaista tu i da li će održati svoja obećanja), Isus je odgovorio stihovima koji naglašavaju važnost vjerovanja Bogu bez da se vidi kako On pokazuje svoje prisustvo. Citiranje Pisma u vrijeme iskušenja nije neka gatka "za sreću", nego ima za svrhu da usmjeri naše misli na biblijski kolosijek, ali mi moramo da poznajemo UNAPRIJED Riječ Božiju kako bi se ovo postiglo. Prema tome, svakodnevna navika smislenog prebivanja u Riječi je od suštinskog značaja. Ako smo svjesni određenog područja na kojem imamo neprestane kušnje (briga, požuda, ljutnja, itd.), treba da proučavamo i zapamtimo ključne stihove koji se bave tim pitanjima. Pazeći i na ono što treba da izbjegavamo (negativno), i na to kako da ispravno odgovorimo (pozitivno) na misli i situacije koje su iskušenje – prije nego što nas obuzmu – će nam vremenom dati pobjedu nad njima.

2. Živjeti u ovisnosti o Duhu Svetom, uglavnom tražeći Njegovu snagu molitvom (Matej 26:41). Ako se oslonimo na sopstvenu snagu, pašćemo (Izreke 28:26; Jeremija 17:9; Matej 26:33).

3. Ne treba da hranimo svoje umove onim što će nam razvijati grešne misli. To je zamisao Izreka 4:23. Mi treba da čuvamo svoja srca – onim što dozvoljavamo da ulazi u njih i onim nad čim ćemo dozvoliti da prebivamo. Job 31:1 kaže: "Savez sam sklopio s ocima svojim, pa kako bih onda gledao za djevojkom?" Rimljani 13:14 tvrde: "Nego se obucite u Gospodina Isusa Krista, i ne brinite se za tijelo, da ugodite njegovim požudama". Prema tome, mi treba da izbjegavamo časopise, videa, internet stranice, konverzacije i situacije koje će nas navesti na pad. Također treba da izbjegavamo provođenje vremena sa onima koji će nas podsticati da idemo tim pogrešnim putem.

4. Treba istrajno da slijedimo Boga, mijenjajući grešne misli pobožnim težnjama i razmišljanjem. To je princip zamjene. Kada smo kušani da prezremo nekoga, mijenjamo te misli božijim djelom: činimo dobro toj osobi, govorimo dobro o njoj i molimo se za nju (Matej 5:44). Umjesto da krademo, trebalo bi naporno da radimo da zaradimo novac, tako da možemo iskoristiti priliku da damo drugima koji su u potrebi (Efežanima 4:28). Kada smo kušani na požudu prema nekoj ženi, okrenemo svoj pogled, slavimo Boga za način na koji nas je stvorio – i muškarce i žene – i molimo se za tu ženu (na primjer: "Gospode, pomozi ovoj mladoj ženi da te upozna, ako te već ne poznaje, i da zna radost hodanja s tobom"), a onda razmišljajmo o njoj kao o sestri (1. Timoteju 5:2). Biblija često govori o "skidanju" pogrešnih djela i misli, ali zatim "stavljanju na sebe" pobožnih djela i misli (Efežanima 4:22-32). Samo odlaganje grešnih misli a da ih ne zamijenimo pobožnim ostavlja prazno područje za Sotonu da dođe i posije svoj korov (Matej 12:43-45).

5. Možemo koristiti zajedništvo sa drugim kršćanima na način na koji je Bog namjerio. Hebreji 10:24-25 kažu: "I pazimo jedan na drugoga u poticanju k ljubavi i dobrim djelima; Ne ostavljajmo skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego bodrimo jedan drugoga, i toliko većma, koliko vidite, da se približuje dan". Prijatelji kršćani koji će nas ohrabriti u promjenama za kojima žudimo (najbolje bi bilo ako su to osobe istog spola), koji će se moliti za nas i s nama, koji će nas u ljubavi pitati kako smo i koji će nas držati odgovornim u tome da izbjegavamo stare puteve, su zaista dragocjeni prijatelji.

Na kraju, ono što je najvažnije, ovi metodi će biti bezvrijedni ako nismo povjerovali u Krista kao Spasitelja od naših grijeha. Na tom mjestu apsolutno moramo da počnemo! Bez toga, nećemo moći da imamo pobjedu nad grešnim mislima i iskušenjima, a Božija obećanja za Njegovu djecu neće važiti za nas, niti će nam sila Duha Svetog biti dostupna!

Bog će blagosloviti one koji traže da mu daju čast onim što Njemu najviše znači: onim što smo iznutra, a ne samo onim što pokazujemo pred drugima. Neka Bog učini da Isusov opis Natanaela bude istina i za nas – čovjek (ili žena) u kojem nema prevare (Ivan 1:47).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako mogu da preuzmem kontrolu nad svojim mislima?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries