settings icon
share icon
Pitanje

Imaš li vječni život?

Odgovor


Biblija pokazuje jasan put ka vječnom životu. Kao prvo, moramo da prepoznamo da smo zgriješili protiv Boga: "Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave" (Rimljanima 3:23). Svi smo mi uradili stvari koje nisu ugodne Bogu, koje nas čine onima koji su zaslužili kaznu. Pošto su svi naši grijesi krajnje protiv vječnog Boga, vječna kazna je jedino što je dovoljno "Jer je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu" (Rimljanima 6:23).

Kako god, Isus Krist, bezgrešan (1. Petrova 2:22), vječni Sin Božiji je postao čovjek (Ivan 1:1,14) i umro da plati našu kaznu. "Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas" (Rimljanima 5:8). Isus Krist je umro na križu (Ivan 19:31-42), uzimajući na sebe kaznu koju smo mi zaslužili (2.Korinćanima 5:21). Tri dana kasnije je ustao iz mrtvih (1.Korinćanima 15:1-4), dokazujući svoju pobjedu nad grijehom i smrću. "(Bog) nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu" (1.Petrova 1:3).

Vjerom, za spasenje se moramo okrenuti od svog grijeha prema Kristu (Djela 3:19). Ako stavimo svoju vjeru u njega, pouzdajući se da je njegova smrt na križu platila za naše grijehe, biće nam oprošteno i dobićemo obećanje za vječni život u nebu. "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni" (Ivan 3:16). "Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio iz mrtvih, bit ćeš spašen" (Rimljanima 10:9). Vjera sama u svršeno Kristovo djelo na križu je jedini istiniti put do vječnog života! "Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao" (Efežanima 2:8,9).

Ako želiš da prihvatiš Isusa Krista kao svoga spasitelja, evo jednostavne molitve. Zapamti, puko izgovaranje ove molitve, ili bilo koje druge, te neće spasiti. Samo je vjera u Krista ono što te može spasiti od grijeha. Ova molitva je samo put da izraziš Bogu svoju vjeru u Njega i zahvališ mu što je obezbijedio tvoje spasenje. "Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus Krist je na sebe uzeo tu kaznu koju sam ja zaslužio, tako da mi kroz vjeru u njega može biti oprošteno. Okrećem se od svojih grijeha i za spasenje stavljam svoju vjeru u tebe. Hvala ti za tvoju predivnu milost i oproštenje – dar vječnog života! Amen!"

Da li si napravio odluku za Krista zbog nečega što si pročitao ovdje? Ako jesi, klikni na "Prihvatio sam Krista danas”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Imaš li vječni život?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries