Biblija pregled


Dobar sažetak/pregled Biblije je teško napraviti. Ona se sastoji od 2 zavjeta, 66 različitih knjiga, 1189 poglavlja, 31173 stihova i 773692 riječi. Različite knjige Biblije pokrivaju različite teme i upućene su različitim ciljnim grupama. Napisalo ih je otprilike 40 različitih ljudi, u periodu od oko 1500 godina. Sažetak/pregled cijele Biblije je stoga veliki poduhvat.

U isto vrijeme, Duh Sveti je “inspirisao” autore Biblije. Bog je “nadahnuo” svoju Riječ i koristio je proroke i apostole da je zapiše (2. Timoteju 3:16-17; 2. Petrova 1:21). Zatim, svi koji su povjerovali u Isusa Krista imaju Duha Svetog koji prebiva u njima (Rimljanima 8:9; 1. Korinćanima 12:13) i koji želi da nam pomogne da razumijemo Bibliju (1. Korinćanima 2:10-16).

Svrha serije našeg biblijskog sažetka/pregleda je da da osnovnu pozadinu svake biblijske knjige. Za svaku od njih ćemo dati autora, datum pisanja, svrhu, ključne riječi i kratak pregled. Iskreno se nadamo da će vam naš sažetak/pregled pomoći da razumijete bolje Bibliju i da će vas ohrabriti da je proučavate na dubljem nivou.

English Sažetak Stari zavjet

Sažetak Novi zavjet


Vrati se na bosansku stranu
Biblija pregled

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga