Pitanja o braku


српски
Šta Biblija kaže o braku?

Šta Biblija kaže o međurasnim brakovima?

Šta Biblija kaže o razvodu i ponovnom stupanju u brak?

Da li je ispravno da se hrišćanin zabavlja ili stupi u brak sa nehrišćankom?

Šta uraditi da brak traje – šta je ključ uspeha?

Šta je/ili nije dozvoljeno jednom hrišćanskom paru u seksu?

Da li žena treba da se pokorava svom suprugu?

Ja sam razveden∕a. Prema Bibliji, da li mogu ponovo da stupim u brak?

Kako se prema Bibliji ustanovljava brak?

Šta znači ostaviti i prilepiti se?

Da li će u nebu biti brakova?

Šta znači biti jedno telo u braku?

Zašto je Bog dozvolio poligamiju/bigamiju u Bibliji?

Šta da radi hrišćanin koji je u braku sa nevernikom?

Da li je zlostavljanje prihvatljiv razlog za razvod?

Kako bi hrišćanin koji je u braku trebalo da se odnosi prema preljubničkoj vezi koja je imala za rezultat rađanje deteta?

Kako bi trebalo da reaguje hrišćanin čiji je bračni drug imao ljubavnu vezu?

Šta bi trebalo da bude drugačije u vezi sa hrišćanskim brakom?

Na koji način bi hrišćansko venčanje trebalo da se razlikuje od nehrišćanskog?

Da li moram da priznam svom bračnom drugu preljubu?

Koje su biblijske osnove za razvod?

Da li brak ometa tvoj odnos sa Bogom?

Da li je brak posle razvoda uvek preljuba?

Kako mogu da obnovim svoj brak?

Da li je pogrešno da bračni par ima seks samo radi zadovoljstva?

Šta znači biti pod tuđim jarmom?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o braku