settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o tome da si suprug hrišćanin?

српски

Odgovor


Biblija toliko govori o hrišćanskim supruzima, da bi se o svemu tome mogla napisati knjiga. U stvari, o tome je napisano nekoliko knjiga. Ovaj članak daje kratak pregled.

Najjasnija slika hrišćanskog supruga predstavljena je u Efescima 5:15–33. Ovo je suština onoga o čemu apostol Pavle govori kada objašnjava šta znači biti u Hristu, odnosno biti u ispravnom odnosu sa Bogom. Pavlova uputstva hrišćanskoj ženi, počevši od 23. stiha, objašnjavaju da ona u svom mužu treba da prepozna vrstu vođe kakav je Hristos bio svojoj voljenoj crkvi. Dve rečenice kasnije (stih 25) Pavle govori istu stvar direktno suprugu hrišćaninu. Dakle, hrišćanski model supruga, je sam Isus Hrist. Drugim rečima, Bog očekuje od hrišćanskih muževa da vole svoje žene požrtvovano, potpuno i bezuslovno, na isti način na koji naš Spasitelj voli nas.

Od hrišćanskog muža se očekuje da bude spreman da da sve, čak i svoju krv ako je potrebno, za dobrobit i blagostanje svoje žene. Božji plan je da muž i žena postanu jedno (Marko 10:8), tako da ono što muž ima pripada ženi. U ljubavi nema sebičnosti (1. Korinćanima 13:5); postoji samo davanje. Osećanje hrišćanskog muža prema svojoj ženi prevazilazi zaljubljenost, romansu ili seksualnu želju. Odnos se zasniva na istinskoj ljubavi — bogomdanom duhu žrtve koji odražava Boga. Hrišćanskog muža više zanima dobrobit svoje žene nego sopstvena. On promoviše njeno duhovno blagostanje kao sunaslednika večnog života (1. Petrova 3:7). On ne pita šta može da dobije od nje, već razmišlja šta može da bude i šta može da uradi za nju.

Efescima 5 opisuje kako je jedan hrišćanski muž koji je pun ljubavi, oruđe Hristove ljubavi prema svojoj ženi, a istovremeno je i model Hristove ljubavi prema Njegovoj crkvi. Kakva je to čast! I kakva odgovornost. Jedan čovek može da ispuni takav izazov samo ako se potčinjava živoj snazi Isusa Hrista. Zato se on mora osloniti na snagu Svetog Duha koji u njemu prebiva (Efescima 5:18) i iz poštovanja prema Hristu se podvrgnuti službi svojoj ženi (stih 21 i ostatak odlomka).

Mnogo puta hrišćanski muž je takođe otac. Uloge muža i oca su isprepletene. Bog je stvorio muškarca i ženu kao seksualne osobe iz raličitih razloga. Jedan je da nam pruži radost održavanja rase, naseljavanja zemlje generacijama ljudi koji nose Božje ime i odražavaju Njegov lik. Pogledaj 1. Mojsijevu 1:27–28 i 2:20–25, zajedno sa 5. Mojsijevom 6:1–9 i Efescima 6:4. Porodica — hrišćanska porodica — je u srcu Božjeg plana za čovečanstvo i sam je temelj ljudskog društva. Muž je glava te porodice. Baš kao što jedan hrišćanski suprug ne može da voli i vodi svoju ženu odvojeno od sile Duha Svetoga, isto tako on ne može da voli i vaspitava svoju decu u Gospodnjoj mudrosti, mimo sile Svetog Duha. Supruzi i očevi nose duboku odgovornost i privilegiju. Kada traže Boga i slede Njegovo vođstvo, oni dobro služe svojim porodicama i odaju čast Hristovom imenu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o tome da si suprug hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries