settings icon
share icon
Pitanje

Koje su biblijske osnove za razvod?

српски

Odgovor


Kada govorimo o tome šta Biblija kaže o razvodu, važno je imati na umu reči iz Malahije 2:16: „Jer ja mrzim otpuštanje, govori Gospod, Bog Izraelov". Koje god moguće osnove Biblija daje za razvod, ne znači da Bog želi da se razvod desi u ovim slučajevima. Umesto da postavljamo pitanje „da li je _______ razlog za razvod", često bi pitanje trebalo da bude „da li je ________ osnova za opraštanje, obnavljanje i/ili savetovanje?"

Biblija daje dve jasne osnove za razvod: (1) seksualna nemoralnost (Mateja 5:32; 19:9) i (2) napuštanje od strane neobraćenog bračnog druga (1. Korinćanima 7:15). Čak i u ova dva slučaja, razvod se ne zahteva niti čak podstiče. Najviše što možemo da kažemo je da su seksualna nemoralnost i napuštanje osnove (ili dozvola) za razvod. Ispovedanje, opraštanje, pomirenje i obnavljanje su uvek prvi koraci. Razvod bi trebalo da vidimo kao poslednje rešenje.

Da li postoje neke druge osnove za razvod osim onih koje Biblija vrlo jasno daje? Možda, ali ne treba da pravimo pretpostavke o Božijoj Reči. Veoma je opasno ići dalje od onoga što Biblija kaže (1. Korinćanima 4:6). Najćešće dodatne osnove za razvod za koje ljudi pitaju su zlostavljanje bračnog druga (emocionalno ili fizičko), zlostavljanje dece (emocionalno, fizičko, ili seksualno), zavisnost o pornografiji, narkoticima/alkoholu, kriminal/zatvor, i zloupotreba finansija (kao što je zavisnost od kockanja). Ni za jedan od ovih problema se ne može reći da su jasna biblijska osnova za razvod.

To doduše ne znači da bi one bile razlog za razvod koji bi Bog odobrio. Na primer, ne možemo da zamislimo da bi Bog želeo da žena ostane sa mužem koji fizički zlostavlja nju i/ili decu. U takvim slučajevima žena bi definitovno trebalo da sebe i decu odvoji od nasilnog muža. Mežutim, čak i u takvim situacijama, vreme odvajanja sa ciljem pokajanja i obnovljenja trebalo bi da bude ideal, a ne započinjanje procesa razvoda. Molimo vas da razumete da rekavši da ovo nisu bliblijske osnove za razvod, definitivno ne kažemo da osoba čiji bračni drug uvučen u te aktivnosti treba da ostane u toj situaciji. Ako postoji bilo kakav rizik za osobu ili decu, odvajanje je dobar i odgovarajući korak.

Drugi način da gledamo na ovu temu je da napravimo razliku između biblijskih osnova za razvod i bibllijskih osnova za razvod i drugi brak. Neki tumače da su dve bibliske osnove za razvod gorepomenute, jedine osnove za drugi brak posle razvoda, ali u drugim slučajevima daje dozvolu za razvod ali bez mogućnosti ponovnog stupanja u brak. Iako je ovo moguće tumačenje, ono ipak daje previše pretpostavki o tome šta govori Božija Reč.

Da sumiramo, koje su biblijske osnove za razvod? Odgovor je seksualna nemoralnost i napuštanje. Da li postoje dodatne osnove za razvod osim ove dve? Moguće je. Da li bi razvod ikad trebalo olako tretirati ili uzeti kao prvu alternativu? Apsolutno ne. Bog je u stanju da menja i preobrazi osobu. Bog je u stanju da izleči i obnovi svaki brak. Razvod bi trebalo da postoji u slučajevima ponovljenog i nepokajanog gnusnog greha.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koje su biblijske osnove za razvod?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries