settings icon
share icon
Pitanje

Koja su biblijska rešenja za rešavanje bračnih problema?

српски

Odgovor


Brak je najintimniji odnos koji dva ljudska bića mogu iskusiti, odmah posle odnosa sa Bogom. Brak otkriva najbolje i najgore kod većine ljudi, jer se dve odvojene osobe bore da žive kao „jedno telo“ (Matej 19:6; Marko 10:8). U korenu većine bračnih problema je sebičnost. Kada jedan ili oba partnera odluče da žive kao da njegove ili njene potrebe zaslužuju vrhunsku pažnju, dolazi do sukoba.

Postoje posebni stihovi koji govore o ponašanju i muževa i žena. Neki od njih su 1. Petrova 3:1-8, Kološanima 3:18-19 i Titu 2:3-5. Iako se ne odnosi direktno na brak, Filipljanima 2:3-13 je odličan recept za rešavanje bračnih problema. Ovaj odlomak nam govori da usvojimo stav koji je Hrist pokazao kada je ostavio po strani svoja prava i privilegije kao Božiji Sin i došao na zemlju kao ponizni sluga. Stihovi 3 i 4 kažu: „ Ne činite ništa iz nadmetanja ili iz sujetnog častoljublja, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe, ne gledajte svako samo na svoje, nego svako neka gleda na ono što se drugih tiče.“ Kada se ovo uputstvo primeni na brak, skoro svaka prepreka se može prevazići.

Naravno, traženje saveta od pastora ili hrišćanskog bračnog savetnika je biblijski način(Poslovice 19:20). Dobijanje saveta je odličan način da se razbiju zablude o bračnim ulogama, da se situacija sagleda iz drugog ugla i da se napravi razlika između Božijih merila i standarda ovog sveta.

Efescima 5:21-33 daje konkretna uputstva i za muževe i za žene. Muž treba da voli svoju ženu „kao što je Hristos zavoleo Crkvu i samog sebe predao za nju“ (stih 25). Takva samopožrtvovana ljubav stvara atmosferu u kojoj žena može lakše da se potčini muževljevom vođstvu. Kada je muž posvećen pokazivanju ljubavi prema svojoj ženi, a žena voljno dozvoli svom mužu da vodi, brak će biti uspešan.

Takođe je mudro obratiti posebnu pažnju na stihove neposredno pre konkretnih uputstava za brak. Efescima 5:18-21 kaže: „ I ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašnost, nego se punite Duhom,

govorite jedan drugom u psalmima, i himnama, i duhovnim pesmama, pevajte i pojte Gospodu u srcu svome. Zahvaljujte svagda za sve Bogu i Ocu u ime Gospoda našega Isusa Hrista, pokoravajte se jedan drugom u strahu pred Hristom."

Obratite pažnju na sve naredbe koje prethode uputstvu za brak. Svi hrišćani treba da:
• odbiju da se napijaju
• budu ispunjeni Duhom
• podstiču jedni druge
• pevaju himne i pesme hvale
• imaju stav neprekidnog slavljenja
• žive u duhu zahvalnosti
• voljno se potčinjavaju jedan drugom

Propustili bismo važnu istinu ako ne uzmeno u obzir praktična uputstva iz predhodnih stihova i odemo direktno na uputstva o braku. Kada svaki supružnik primeni tu istinu na svoj lični život i nastoji da stavi svoj odnos sa Gospodom u prvi plan, problemi u braku će otići u zadnji plan. Kada dva posvećena hrišćanina nameravaju da traže Božije srce i slede Njegovu volju bez obzira na sve, nema problema koji neće moći da reše.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koja su biblijska rešenja za rešavanje bračnih problema?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries