settings icon
share icon
Pitanje

Da li je brak posle razvoda uvek preljuba?

српски

Odgovor


Pre nego što počnemo da odgovaramo na ovo pitanje, da ponovimo „Bog mrzi otpušanje" (Malahija 2:16). Bol, konfuzija, frustracija su ono što većina ljudi doživi posle razvoda i sigurno su razlog što Bog mrzi razvod. U biblijskom smislu, ono što je još teže od pitanja razvoda je pitanje ponovnog breka. Veliki broj ljudi posle razvoda ili se ponovo venča ili razmatra da se ponovo venča. Šta Biblija kaže u vezi sa tim?

Mateja 19:9 kaže: „Nego vam kažem da ko otpusti svoju ženu, sem zbog preljube, i oženi se drugom, čini preljubu, i ko se oženi otpuštenom, čini preljubu." Pogledaj takođe Mateja 5:32. Ovi stihovi jasno govore da je ponovni brak posle razvoda preljuba, osim u slučaju „bračne nevernosti". Po pitanju ovog „izuzetka" i njegovih implikacija, molimo vas da ponovo pročitate sledeće članke:

Šta Biblija govori o razvodu i ponovnom braku?

Razveden/a sam. Mogu li ponovo da se venčam?

Naše viđenje je da postoje određeni slučajevi kada je razvod i ponovni brak dozvoljen a da se to ne smatra da preljubu. Ovi slučajevi uključuju nepokajanu preljubu, fizičko zlostavljanje bračnog druga ili dece, napuštanje od strane bračnog druga koji nije hrišćanin. Ne kažemo da osobe u ovim slučajevima treba da se ponovo venčaju. Biblija definitivno postiče da se ne ulazi u novi brak, već da osoba ostane nevenčana ili da pokuša da se izmiri sa bračnim drugom (1. Korinćanima 7:11). U isto vreme, naše viđenje je da Bog daje svoju milost i blagodat nevinoj strani u braku i dozvoljava osobi da se ponovo venča da se to ne smatra za preljubu.

Osoba koja se razvede, osim zbog gore navedenih razloga, i tada se ponovo venča je počinila preljubu (Luka 16:18). Pitanje je da li je ponovni brak onda „delo" preljube, ili „stanje" preljube. U isto vreme, sadašnje vreme u grčkom jeziku je govori uvek o stalnoj radnji, Ponekad samo znači da se nešto desilo (aorist sadašnjeg vremena). Na primer, reč „otpusti" u Mateju 5:32 je u sadašnjem vremenu, ali razvod nije stalno delo. Naše viđenje novog braka, bez obzira na okolnosti, je da to nije stalno stanje preljube. Samo čin ponovnog braka je sam po sebi preljuba.

U starozavetnom zakonu, kazna za preljubu je bila smrt (Levitska 20:10). U isto vreme, Ponovljeni zakon 24:1-4 pominje brak posle razvoda, ne naziva ga preljubom, i ne zahteva smrtnu kaznu za osobu koja se ponovo venčala. Biblija ekspicitno kaže da Bog mrzi razvod (Malahija 2:16) ali nigde ne govori da mrzi ponovni brak. Biblija nigde ne zapoveda paru koji je u novom braku dva se razvede. Ponovljeni zakon 24:1-4 ne opisuje ponovni brak kao nevažeći. Prekinuti novi brak razvodom bilo bi podjednako grešno kao i prekinuti prvi brak razvodom. Oba uključuju kršenje zaveta pred Bogom, između para i pred svedocima.

Bez obzira na okolnosti, kada se jednom par venča, trebalo bi da teže ka tome da budu verni u braku, na način koji proslavlja Boga, sa Hristom koji je u centru njihovog braka. Brak je brak. Bog ne vidi novi brak kao nevažeći ili preljubnički. Par koji se ponovo venčao trebalo bi da se posveti Bogu, i jedno drugom – i proslavi ga tako što će učiniti da novi brak traje i da u njegovom centru bude Hristos (Efežanima 5:22-23).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je brak posle razvoda uvek preljuba?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries