settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači biti pod tuđim jarmom?

српски

Odgovor


Izraz „jaram koji je za vas tuđ" je iz 2. Korinćanima 6:14: „Ne vucite sa nevernicima jaram koji je za vas tuđ; jer čega zajedničkog ima pravednost sa bezakonjem? ili kakvu zajednicu ima svetlost sa tamom?" Druga verzija kaže: „Ne budite međusobno vezani sa nevernicima".

Jaram je drveni štap koji ujedinjuje dva vola jednog za drugi, i za teret koji vuku. „Tuđ jaram" je onaj u kome je jedan vo jači od drugog, ili jedan niži od drugog. Slabiji ili niži vo bi usporio onog jačeg ili višljeg, zbog čega bi teret krivudao. Kada su volovi nejednake snage u istom jarmu, ne mogu da obave zadatak koji im je dat. Umesto da rade zajedno, oni rade suprotno jedan od drugog.

Pavlov savet u 2. Korinćanima 6:14 je deo većeg predavanja crkvi u Korintu na temu hrišćanskog života. On ih je odvraćao od nejednakog zajedništva sa nevernicima jer su vernici i nevernici suprotnosti, baš kao što su svetlost i tama suprotnosti. Oni jednostavno nemaju ništa zajedničko, baš kao što Hrist nema ništa zajedničko sa „Velijarom", ime koje na hebrejskom ima značenje „beznačajnost" (st. 15). Ovde je Pavle koristi kao da se odnosi na Sotonu. Radi se o tome da sotona vodi paganski, zli, neverujući svet, baš kao što se Hristos odvojio od „beznačajnosti" (15. stih). Ovde to Pavle koristi u odnosu na Sotonu. Ideja je da Sotona vodi paganski, zli, neverni svet, i da bi hrišćani trebalo da budu odvojeni od tog zlog sveta, baš kao što je i Hristos bio odvojen od svih Sotoninih metoda ciljeva i planova. On nije učestvovao u njima, nije imao jedinstvo sa njima, i tako bi trebalo da bude sa sledbenicima jednog u odnosu na sledbenike drugog. Pokušaj da živimo hrišćanski život sa nehrišćaninom kao našim bliskim prijateljem i saveznikom će dovesti samo do toga da idemo u krug.

„Tuđ jaram" se često primenjuje za poslovne odnose. Ako hrišćanin uđe u odnos sa neobraćenom osobom, to je osuđeno na promašaj. Oni imaju suprotna viđenja života i morala, poslovnih odluka koje moraju da se donose na svakodnevnoj osnovi, oslikaće bilo jedno bilo drugo viđenje. Da bi odnos mogao da funkcioniše, jedno od njh mora da napusti svoj moralni centar i krene ka drugom. Najčešće je vernik taj koji je pod pritskom da napusti svoje hrišćanske principe radi zarade i napretka biznisa.

Naravno, najbliže zajedništvo koje osoba može da ima sa drugom je u braku, i tako se ovaj odeljak načešće i tumači. Božiji plan za muškarca i ženu je da postanu jedno telo. (Postanje 2:24), toliko blizak odnos u kome osoba doslovno i figurativno postaje deo onog drugog. Ujedinjenje vernika i nevernika znači ujediniti suštinske suprotnosti, što predstavlja veoma težak odnos.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači biti pod tuđim jarmom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries