settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači biti pobožan muž?

српски

Odgovor


Kada se pitamo kako biti pobožan muž, jedna od prvih istina koju treba prepoznati je da niko nije prirodno pobožan. Ni muškarci ni žene ne mogu biti sve što Bog želi da budu u sopstvenoj snazi. Dakle, da bismo bili pobožni muž ili žena treba prvo da podčinimo svoj život vladavini Isusa Hrista. Biti „pobožan“ znači da moramo imati Boga. Kada Njegov Duh živi u nama, On nas osnažuje da živimo pobožno (Galatima 2:20; Titu 2:12).

Filipljanima 2:3–4 postavlja temelj za sve pobožne odnose, uključujući brak: „ Ništa ne činite iz častoljublja ili sujete, nego u poniznosti jedan drugoga smatrajte većim od sebe. Ne starajte se samo svako za svoje, nego svako i za ono što se tiče drugih.” U braku to znači da muž i žena više nisu sami sebi gazde. Svako je dragovoljno predao pravo drugom da radi šta hoće, kad god hoće. Ovo može biti posebno teško za muškarce, posebno ako su dugo bili slobodni. Muškarcu možda nikad ne padne na pamet da njegova žena nema istu želju kao i on, da provede vikend na fudbalskoj utakmici ili u lovačkoj kolibi. Zato nam ovaj odlomak govori da treba da uzmemo u obzir osećanja i ideje drugih, umesto da pretpostavljamo da oni misle kao mi.

Prva Petrova 3:7 kaže: „Tako i vi, muževi, budite uviđavni prema i ukazujte im poštovanje kao slabijem sudu, i sunaslednicima milosnog dara života, da ništa ne omete vaše molitve. ” Termin „slabija sud“ često je pogrešno shvaćen. To ne implicira inferiornost, jer se stih nastavlja izjavom da je žena sunaslednik sa svojim mužem. U kontekstu ovog stiha, „slabiji“ znači da se žena ne treba tretirati kao „jedan od momaka“. Ona je stvorena drugačije, i telom i duhom. „Razumevanje“ je ključno. Muž mora da shvati svoju ženu, da nauči ko je ona i da donosi odluke koje ističu njenu snagu i lepotu. U hrišćanskom braku nema mesta fizičkom sukobu, verbalnom maltretiranju i emocionalnom zanemarivanju. Živeti sa njom na način razumevanja znači da mudar muž kontroliše svoje potrebe i želje kako bi se njene ispunile. On je ne omalovažava, ne umanjuje njen doprinos porodici, niti očekuje od nje da umesto njega ono što je njemu Bog dao da uradi. Napor da se razume jedna žena je životni proces u kome muškarac želi da bude bude stručnjak.

Efescima 5 nastavlja ovaj opis pobožnog muža. Stih 25 kaže: „Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo Crkvu i samog sebe predao za nju.” Ovo poređenje sa Hristom i Crkvom mnogo govori. Muževi treba da pokazuju požrtvovanu, bezuslovnu ljubav prema svojim ženama na isti način na koji Isus voli nas, svoju nevestu, čak i kada smo neposlušni, nepokorni i nas je teško voleti. Stih 28 dalje kaže: „Tako su i muževi dužni da vole svoje žene kao svoja tela. Ko voli svoju ženu, samog sebe voli ." Muškarci obično nemaju problema da vole svoje telo. Seksualno zadovoljstvo, mišićna snaga i druge fizičke potrebe često su glavni prioriteti. Bog nalaže muževima da svojim ženama daju isti prioritet kao i fizičkim potrebama. Isus je svojevoljno podvrgao sopstveno telo zlostavljanju, ponižavanju i potrebi zbog svoje neveste, crkve. To je model koji ovo Sveto pismo daje muževima.

Hrišćanske žene žele pobožno vođstvo, a ne diktaturu. Međutim, čovek ne može da vodi tamo gde nije bio. Vođa prvo ide, krči put, bori se sa duhovnim pitanjima i onda svojoj porodici iznosi Božje uputstvo. Stalni lični odnos sa Isusom je ključan za duhovno vođenje porodice. Bog smatra muškarce odgovornim za duhovno i fizičko blagostanje njihovih porodica (1. Timoteju 5:8). Čak i ako je žena bolja u podučavanju i vođenju, muž i dalje treba da učestvuje u podučavanju njihove dece. On mora da vodi svojim primerom odlaska u crkvu, čitanja Biblije, molitve i duhovnom disciplinom. Hrišćanskoj ženi je teško da poštuje svog muža u drugim oblastima života, kada je on nije dosledan u duhovnom vođenju.

I samci i oženjeni muškarci mogu imati koristi od ovih osobina pobožnog vođe. Vođa je

• Prvo sluga (Matej 23:11)
• Speman da uči (Poslovice 19:20)
• Ispunjen Svetim Duhom (Dela 6:3)
• Oduševljen svojom ulogom (Efešanima 6:7)
• Uzor poniznosti i praštanja (1. Petrova 5:6; Efescima 4:32)
• Ima ljubav prema onima koje vodi (Matej 5:46; Jovan 13:34-35)
• Spreman da prizna svoje neuspehe i oblasti u kojima mu je potreban rast (Filipljanima 3:12)

Tačnije, muškarac može postati pobožan muž uzimajući u obzir sledeće:
1. Da li vaš raspored pokazuje da je vaša porodica glavni prioritet u vremenu, energiji i fokusu?
2. Da li slušaš savet iz 1. Petrove 3:7 i radiš na upoznavanju svoje žene?
3. Da li preuzimate inicijativu da svoju ženu vodite duhovno tako što ćete sa njom deliti stvari kojima vas Bog uči?
4. Da li ste osetljivi na fizičko stanje i seksualne potrebe vaše žene? Oni će se razlikovati od vaših, a pobožni muž će to poštovati bez da se duri ili pokušava da je „kažnjava“.
5. Da li prihvatate jednaku odgovornost za decu? Čak i ako je vaša žena bolja u nekim aspektima roditeljstva, vaša deca su vaša odgovornost. Vašoj ženi je potreban partner koji voljno deli teret sa njom.
6. Ispitajte svoj ton glasa. Da li ste ušli u naviku grubosti, okrivljavanja ili suptilnog neodobravanja?
7. Da li ikada pribegavate fizičkom ili verbalnom zlostavljanju u bilo kom obliku? Ako vam je potrebna pomoć u upravljanju besom, potražite je.
8. U oblastima u kojima je vaša žena slaba, da li joj pomažete da raste, umesto da je kritikujete ili ućutkujete?
9. Da li ste dobar slušalac? Žene moraju da dele svoja srca, a vi morate biti najbezbednije mesto za nju da to uradi.
10. Da li ste čuvar njenog srca, snova i samopoštovanja? Ne možete joj biti Bog, ali je možete ohrabriti da se poveže sa Bogom na takav način da njene najdublje emocionalne potrebe budu zadovoljene u Njemu.

Muškarci se često mere po spoljašnim parametrima, koji su van njihove kontrole. Novac, slava, fizička sposobnost i moć su prolazni i privremeni. Međutim, muž može odlučiti da definiše uspeh prema tome koliko je dobro sledio Božju zapovest da neguje svoju ženu i vodi svoju porodicu. Srećna žena je svedočanstvo njenog muža. Iako nije odgovoran za način na koji njegova žena reaguje, svaki muž može da kontroliše koliko dobro sledi Isusov model u ljubavi i vođenju onih koje mu je Bog poverio.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači biti pobožan muž?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries