settings icon
share icon
Pitanje

Kako bi trebalo da reaguje hrišćanin čiji je bračni drug imao ljubavnu vezu?

српски

Odgovor


Nevernost je veoma teška i bolna situacija. Ona uključuje sve emocije, i kod hrišćanina može da bude izazov za veru do krajnje tačke. Najbolji savet je: „Prebacite na njega svu svoju brigu, jer on se brine za vas." (1. Petrova 5:7). Idi svakodnevno Gospodu za utehu, mudrost, i usmerenje. Bog može da nam pomogne i u najtežim iskušenjima.

Preljuba je uvek pogrešna. „Jer Bog će suditi bludnicima i preljubočincima" (Jevrejima 13:4). Oštećena strana treba da ima mir u saznanju da je Bog taj koji se sveti. Osoba kojoj je naneto zlo ne mora da se sveti. Bog će uraditi mnogo polji posao. Kada smo povređeni, trebalo bi da predamo greh preljube Onome koji zna sve detalje i koji će na pravi način postupati po tom pitanju.

„Jer ako OPROSTITE ljudima njihove greške, oprostiće i vama Otac vaš nebeski; ako li ne oprostite ljudima, ni Otac vaš neće oprostiti grešaka vaših" (Mateja 6:14.15). Ovo može da izgleda nemoguće, ali po Božijoj blagodati, žrtva to može da učini po svojoj volji u poslušnosti Božijoj Reči. Gajenje gorčine će se odraziti na stavove, emocije, i želju da budemo Bogu poslušni, i negativno će uticati na svakodnevne odluke. Ovo ne znači da povređeni bračni drug neće pretrpeti posledice dubokog bola. Međutim, blagodat Božija će u velikoj meri služiti njenim potrebama. Alternativa je srce koje ne oprašta koje će uskoro biti izmučeno osvetoljubivim misima, ljutnjom, besom, itd.

NEKA TI BUDE OPROŠTENO. „Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan — da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti" (1. Jovanova 1:9). Obe strane bi trebalo da traže od Boga da im pomogne da vide kako su oboje mogli da doprinesu celoj situaciji i da budu oslobođeni težine krivice pred Bogom. Od tada, pa nadalje, imaće slobodu da traže Njegov savet i vođstvo. Njegov Sveti Duh će im omogućiti da učine ono što ne bi sami mogli. „Sve mogu u onome koji me snaži" (Filipljanima 4:13).

Tada, kako Bog vodi, oproštenje i pomirenje mogu da dođu. Čak i ako je potrebno vreme, moraju da ulože sav napor da oproste i pomire se (Pogledaj Mateja 5:23-24). Što se tiče pitanja, da li ostati ili otići, „Nego vam kažem da ko otpusti svoju ženu, sem zbog preljube, i oženi se drugom, čini preljubu, i ko se oženi otpuštenom, čini preljubu" (Mateja 19:9). Dok nevina strana može da ima osnove za razvod, Bogu je miliji izbor da oproste i izmire se.

Gospod kaže: „Mrzim otpuštanje!" (Malahija 2:16). Mnogo je bolje rešiti uzroke problema, posebno ako imaju decu. Pobožan savet je od posebne pomoći od nekoga ko koristi Božiju Reč kao osnovu za svoj savet. Molitva za vođstvo u svim mislima, rečima, delima i odlukama je od ključne važnosti.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako bi trebalo da reaguje hrišćanin čiji je bračni drug imao ljubavnu vezu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries